[Mùa giải đỉnh cao] Thủ mỏ 6 các kịch bản mùa giải đỉnh cao

Mỏ cấp 6 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 15000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3300 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 6 (Grid 6)   Đề xuất: Binh lực 12K++, mỗi tướng 1 skill cấp 10, 2 skill con lại ít… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản mới][SS7] Thủy yểm thất quân

Kịch bản mới (mùa 7) Thủy yểm thất quân dựa trên sự kiện Quan Vũ tận dụng thời tiết mưa to gây gập lụt nhiều nơi chiến thắng 7 đạo quân của phe đối địch Khu vực khởi tạo   Người chơi sẽ được chọn 1 trong 4 nơi để bắt đầu mùa mới, tuy là 4 nơi nhưng chỉ… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 8 – Grid 8

Mỏ cấp 8 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 30000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2800 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 8 (Grid 8)   Đề xuất: Binh lực 18K++, mỗi tướng ít nhất có 1 skill cấp 10 và 2… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 7 – Grid 7

Mỏ cấp 7 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 21000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2500 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 7 (Grid 7)   Đề xuất: Binh lực 17K++, mỗi tướng ít nhất 1 skill cấp 10, 2 skill cấp… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 6 – Grid 6

Mỏ cấp 6 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 15000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2200 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 6 (Grid 6)   Đề xuất: Binh lực 12K++, mỗi tướng 1 skill cấp 10, 2 skill con lại ít… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 9 – Grid 9

Mỏ cấp 9 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 39000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3100 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 9 (Grid 9)   Đề xuất: Binh lực 25K++, toàn đội kỹ năng cấp 10, tìm khắc chế đội hình… Chi tiết
1 2 3 4 5 6