Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS4] Thủ mỏ 10 – Grid 10

Mỏ cấp 10 bao gồm 3 đội thủ, mỗi đội gồm 48000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3500 tài nguyên trong một giờ

Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 10 (Grid 10)

1.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Đội thứ ba

2.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Đội thứ ba

3.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Đội thứ ba

4.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Đội thứ ba

5.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Đội thứ ba

6.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Đội thứ ba

7.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Đội thứ ba

8.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Đội thứ ba

Xem thêm tướng thủ các mỏ tài nguyên khác:

Related posts

Bình luận