tạo tài khoản seagm Hướng dẫn Nghịch Thủy Hàn 

[HD] Mua thẻ Netease từ trang SEAGM

I. Tạo tài khoản Seagm Vào https://member.seagm.com/sso/reg để bắt đầu tạo tài khoản. Kiểm tra hộp thư (thư mục Junk/Spam) và nhấn vào link xác nhận Một trang web đươc mở lên và điền các thông tin yêu cầu vào Như vậy là bạn đã tạo được tài khoản Seagm để có thể mua thẻ game. II. Mua thẻ game… Chi tiết
1 2