Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Hoàng Thiên Hành Đạo

I. Bản đồ Cuối thời Đông Hán, triều đình mục nát, ngoại địch bao vây, Trung Nguyên thường xuyên gặp hạn hán, dân chúng nghèo đói, sinh linh lầm than. Trương Giác ở Cự Lộc tự xưng là “Đại Hiền Lương Sư”, phái đệ tử đi khắp nơi, dùng thiện đạo giáo hóa thiên hạ. Trong mười năm, số đệ… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản TMTP] – Ác Chiến

Phiên bản này sẽ được thay đổi một số đặc điểm để phù hợp với tên phiên bản Ác chiến. Ngoài những thay đổi nhỏ ra thì tất cả sẽ được giữ lại như phiên bản Quốc chiến Thay đổi vị trí thành Khu vực Tư châu một số thành sẽ được thay đổi vị trí Kiến trúc liên minh… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Phong khởi vân dũng

Kịch bản lần này lấy bối cảnh cuối thời Đông Hán, triều đình nhà Hán đã suy sụp, loạn trong giặc ngoài. Bốn thế lực lớn đã nổi dậy, hướng thẳng Tư châu I. Bản đồ Có 4 châu khởi tạo, người chơi hoặc các liên minh có thể chọn một trong bốn châu này: Giao châu, Dương châu, U… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Trận Di Lăng

Bản đồ của kịch bản Trận Di Lăng khá lớn, khu khởi đầu được chia làm 8 khu vực Thêm tính năng cải tạo pháo đài thành 1 trong 4 loại sau 1. Trung Trướng: Đồng minh có thể điều động quân đoàn đến pháo đài này và nhận 10% chiến công, mỗi ngày tối đa 3000. 2. Thế binh… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Chinh hồng vấn đỉnh

I. Bản đồ Kịch bản Chinh Hồng Vấn Đỉnh này sẽ có 8 châu khởi tạo (tương đương có thể 8 bang tham gia cùng lúc), và 4 châu tài nguyên.  II. Hệ thống kỹ năng chiến công đặc biệt 1. Kỹ năng được chia thành Kỹ năng cơ bản và Kỹ năng tối thượng. Kỹ năng Cơ bản được… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Bắc định Trung Nguyên

Bản đồ Người chơi sẽ chọn 1 trong 2 phe là Thục hoặc Ngụy để tham gia kịch bản Kiến trúc và khí giới Các kiến trúc sẽ được mở trong kịch bản này gồm tường thành, cổng thành, trung quân doanh, công thành doanh, cự mã doanh, tiễn tháp, xe bắn đá, xe dầu hỏa, thang mây, … Các… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản TMTP] – Quốc Chiến

Kịch bản Thiên Mệnh Tứ Phương sẽ được tạo thêm một phiên bản mới gọi là Quốc Chiến, phiên bản này sẽ dựa trên cơ sở phiên bản Thao Lược và được thêm một số tính năng mới. Kiến trúc liên minh mới Cự mã doanh Công năng: Tăng hạn mức cao nhất cho độ bền và quân bảo vệ… Chi tiết
1 2