Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Chinh hồng vấn đỉnh

I. Bản đồ Kịch bản Chinh Hồng Vấn Đỉnh này sẽ có 8 châu khởi tạo (tương đương có thể 8 bang tham gia cùng lúc), và 4 châu tài nguyên.  II. Hệ thống kỹ năng chiến công đặc biệt 1. Kỹ năng được chia thành Kỹ năng cơ bản và Kỹ năng tối thượng. Kỹ năng Cơ bản được… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Bắc định Trung Nguyên

Bản đồ Người chơi sẽ chọn 1 trong 2 phe là Thục hoặc Ngụy để tham gia kịch bản Kiến trúc và khí giới Các kiến trúc sẽ được mở trong kịch bản này gồm tường thành, cổng thành, trung quân doanh, công thành doanh, cự mã doanh, tiễn tháp, xe bắn đá, xe dầu hỏa, thang mây, … Các… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản TMTP] – Quốc Chiến

Kịch bản Thiên Mệnh Tứ Phương sẽ được tạo thêm một phiên bản mới gọi là Quốc Chiến, phiên bản này sẽ dựa trên cơ sở phiên bản Thao Lược và được thêm một số tính năng mới Kiến trúc liên minh mới Cự mã doanh Công năng: Tăng hạn mức cao nhất cho độ bền và quân bảo vệ… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Quần hùng thảo Đổng

Bản đồ Người chơi sẽ chọn 1 trong 5 khu vực trong đó chia làm 2 phe đối lập nhau là phe Đổng Trác (khu trung tâm bản đồ), và phe Quần hùng (gồm 4 khu vực xung quanh: Bột Hải, Tây Lương, Lỗ Dương, Quảng Lăng. Mỗi khu vực khởi tạo sẽ có những đặc tính riêng được mở… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản mới][SS7] Thủy yểm thất quân

Kịch bản mới (mùa 7) Thủy yểm thất quân dựa trên sự kiện Quan Vũ tận dụng thời tiết mưa to gây gập lụt nhiều nơi chiến thắng 7 đạo quân của phe đối địch Khu vực khởi tạo   Người chơi sẽ được chọn 1 trong 4 nơi để bắt đầu mùa mới, tuy là 4 nơi nhưng chỉ… Chi tiết
1 2