Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Quần hùng thảo Đổng

Bản đồ Người chơi sẽ chọn 1 trong 5 khu vực trong đó chia làm 2 phe đối lập nhau là phe Đổng Trác (khu trung tâm bản đồ), và phe Quần hùng (gồm 4 khu vực xung quanh: Bột Hải, Tây Lương, Lỗ Dương, Quảng Lăng. Mỗi khu vực khởi tạo sẽ có những đặc tính riêng được mở… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[HDCH] Tìm hiểu về thứ tự phóng thích kỹ năng và sắp xếp vị trí tướng

01. Thứ tự kích hoạt kỹ năng Thứ tự kích hoạt kỹ năng ở các ô kỹ năng của tướng khá đơn giản, kỹ năng bị động sẽ ưu tiên trước nhất, tiếp theo là kỹ năng chỉ huy, kế đó là kỹ năng chủ tướng, tiếp đó là kỹ năng chủ động, rồi đến tấn công thường, cuối cùng… Chi tiết

[Mùa giải đỉnh cao] Thủ mỏ 9 các kịch bản mùa giải đỉnh cao

Mỏ cấp 9 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 39000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 4650 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 9 (Grid 9)   Đề xuất: Binh lực 25K++, toàn đội kỹ năng cấp 10, tìm khắc chế đội hình… Chi tiết

[Mùa giải đỉnh cao] Thủ mỏ 7 các kịch bản mùa giải đỉnh cao

Mỏ cấp 7 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 21000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3750 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 7 (Grid 7)   Đề xuất: Binh lực 17K++, mỗi tướng ít nhất 1 skill cấp 10, 2 skill cấp… Chi tiết
1 2 3 4 6