Hồng Đồ Chi Hạ Sửa kỹ năng 

Sửa kỹ năng: Cao Lãm, Cao Thuận, SP Văn Sửu, SP Nhan Lương

Cải tiến kỹ năng của các tướng cũ để tạo sự đa dạng hơn xây dựng quân đoàn chiến đấu của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones). Lần này các tướng được sửa đồi gồm: Cao Lãm, Cao Thuận, SP Văn Sửu, SP Nhan Lương

Cao Lãm – Đình phấn tập doanh

Ngẫu nhiên chọn 2 tướng địch và gây 200% sát thương võ lực lên họ, có 100% khả năng gây câm lặng hoặc giải giáp (nếu số lượng kỹ năng chủ động của tướng mục tiêu nhiều hơn số lượng kỹ năng liên kích, thì gây câm lặng, nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì gây giải giáp), kéo dài trong 10s. Nếu chỉ số VÕ của bản thân cao hơn tướng chính của địch, thay đổi mục tiêu kỹ năng thành toàn bộ địch, tỉ lệ khống chế mục tiêu giảm xuống 80%. Hồi 10s

Cao Thuận – Đàn không

Toàn tướng phe ta gây sát thương bằng kỹ năng chủ động và kỹ năng tướng chính sẽ làm giảm 50 điểm phòng thủ, võ và tốc độ của mục tiêu (có thể cộng dồn tối đa 3 lần và khi trạng thái là tấn công, giảm thêm 50 điểm trí) kéo dài toàn trận. Khi phe ta tấn công, từ đầu trận đấu, sẽ tạo ra tình trạng suy nhược cho tất cả các tướng địch (không tăng sát thương), kéo dài trong 10s, và có 90% khả năng làm mất hiệu quả các kỹ năng chủ động, kỹ năng tướng chính và kỹ năng liên kích của tướng địch đối với các tướng đồng đội của họ.

SP Văn Sửu – Đoản binh

Ngẫu nhiên chọn 2 tướng địch. Nếu chỉ số Võ của bản thân cao hơn mục tiêu, gây sợ hãi (nếu bị kỹ năng chủ động khống chế, thì kéo dài thêm 10 giây; xóa bỏ thuẫn, không thể tạo thuẫn), kéo dài trong 20s, và gây 175% sát thương võ. Đồng thời, giảm 100 điểm võ của mục tiêu, kéo dài trong 20s. Hồi 10s.

SP Nhan Lương – Chi Dũng

Khi các tướng phe ta gây sát thương, nếu võ của bản thân cao hơn mục tiêu, sát thương sẽ tăng thêm 40% (mỗi 50 điểm võ cao hơn so với mục tiêu, sát thương sẽ tăng thêm 15%, tối đa có thể tăng thêm 60%). Ở thời điểm 20 giây và 40 giây, tất cả các tướng địch sẽ bị sợ hãi (nếu bị kỹ năng chủ động khống chế, thì kéo dài thêm 10 giây; xóa bỏ thuẫn, không thể tạo thuẫn; không thể xóa), kéo dài 10 giây và gây 120% sát thương võ

Related posts

Bình luận