Sửa kỹ năng: Hoàng Cái, SP Tào Nhân, SP Tôn Sách, SP Đổng TrácHồng Đồ Chi Hạ Sửa kỹ năng Tin tức 

Sửa kỹ năng: Hoàng Cái, SP Tôn Sách, SP Tào Nhân, SP Đổng Trác

Cải tiến kỹ năng của các tướng cũ để tạo sự đa dạng hơn xây dựng quân đoàn chiến đấu của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones). Lần này các tướng được sửa đồi gồm: Hoàng Cái, SP Tôn Sách, SP Tào Nhân, SP Đổng Trác

SP Tào Nhân – Cư thủ phiền thành

Khi tướng phe ta bị gây sát thương, dùng 120% chỉ số thuộc tính cao hơn của Thủ hoặc Trí để tính st phải chịu. Mỗi khi có 1 tướng địch đang bị trạng thái trào phúng thì tướng có chỉ số Thủ cao nhất phe ta sẽ tăng 20% st võ lực;
Khi ở chế độ Phòng thủ, toàn bộ tướng phe ta miễn dịch với Thần toán và có 40% tỉ lệ miễn dịch với hiệu ứng xấu (tiêu cực) không liên quan đến các hiệu ứng khống chế (nếu hiệu ứng từ kn chỉ huy thì hiệu xuất tăng gấp đôi), đồng thời tăng 20% tỉ lệ phóng thích kn chủ động và chỉ số thuộc tính của Tào Nhân

(Chưa được cập nhật)

SP Đổng Trác – Tung Hoành

Tất cả tướng thuộc phe Quần trong đội hình của phe ta ngẫu nhiên chọn 2 tướng địch, gây 60% st võ lên mục tiêu. Nếu tướng địch nhận được 2 đợt sát thương, sẽ bị giải giáp hoặc câm lặng (nếu Đổng Trác có chỉ số Mị cáo hơn C.Trị thì thực hiện giải giáp, trái lại thì gây câm lặng) , kéo dài 10s. Nếu tướng địch nhận được 3 đợt sát thương, sẽ bị choáng (không thể hành động), kéo dài 10s; Mở trận, tăng 20% tỉ lệ kích hoạt thành công của kỹ năng chủ động của tất cả tướng thuộc phe Quần của phe ta lên. Thời gian hồi chiêu 20s.

Hoàng Cái – Khổ nhục kế

Chọn ngẫu nhiên 2 tướng địch thực hiện trào phúng, giảm 40% ST Võ lực nhận trong 10s. Khi Huang Gai sử dụng sẽ miễn nhiễm với bạo kích thêm 10s, hồi 20s

SP Tôn Sách – Kiệt tề

Bản thân miễn dịch choáng; Mỗi 10s, gây 120% ST Võ lực cho ngẫu nhiên 1 tướng, nếu bản thân đang có trạng thái có lợi thì dmg tăng thêm 20%, cộng dồn 3 lần; 40% hồi lính; bỏ qua 40% DEF. Trong 10s này, các sát thương gây ra cho mục tiêu này cũng sẽ có 40% hồi lính, bỏ qua 40% DEF

Related posts

Bình luận