Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Chinh hồng vấn đỉnh

I. Bản đồ Kịch bản Chinh Hồng Vấn Đỉnh này sẽ có 8 châu khởi tạo (tương đương có thể 8 bang tham gia cùng lúc), và 4 châu tài nguyên.  II. Hệ thống kỹ năng chiến công đặc biệt 1. Kỹ năng được chia thành Kỹ năng cơ bản và Kỹ năng tối thượng. Kỹ năng Cơ bản được… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

Nội dung cập nhật ngày 25/05/2023

Tính năng mới Kiến trúc Xe lương: Tăng giới hạn tối đa thể lực của tướng   Kiến trúc Trâu Gỗ tăng từ 5 cấp thành 10 cấp   Mưu lược – Nặc Giáp Độ Giang: có tác dụng ẩn tên của quân đoàn, mỗi ngày giới hạn 5 lần Shop thời chiến: cửa hàng mới trong liên minh, chỉ… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[HD] Hệ thống Ấn tướng trong Hồng Đồ Chi Hạ

Giới thiệu Ấn tướng Ấn tướng là một hệ thống võ cụ mới, cũng giống như vũ khí, ngựa, áo giáp, cần phải trang bị cho tướng (yêu cầu cấp 30 mới được) từ đó có thể cung cấp buff cho tướng đó. Mỗi tướng chỉ mang được 1 ấn tướng Ấn tướng có 5 thuộc tính cơ bản buff… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Bắc định Trung Nguyên

Bản đồ Người chơi sẽ chọn 1 trong 2 phe là Thục hoặc Ngụy để tham gia kịch bản Kiến trúc và khí giới Các kiến trúc sẽ được mở trong kịch bản này gồm tường thành, cổng thành, trung quân doanh, công thành doanh, cự mã doanh, tiễn tháp, xe bắn đá, xe dầu hỏa, thang mây, … Các… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản TMTP] – Quốc Chiến

Kịch bản Thiên Mệnh Tứ Phương sẽ được tạo thêm một phiên bản mới gọi là Quốc Chiến, phiên bản này sẽ dựa trên cơ sở phiên bản Thao Lược và được thêm một số tính năng mới Kiến trúc liên minh mới Cự mã doanh Công năng: Tăng hạn mức cao nhất cho độ bền và quân bảo vệ… Chi tiết
1 2 3 6