Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản TMTP] – Ác Chiến

Phiên bản này sẽ được thay đổi một số đặc điểm để phù hợp với tên phiên bản Ác chiến. Ngoài những thay đổi nhỏ ra thì tất cả sẽ được giữ lại như phiên bản Quốc chiến Thay đổi vị trí thành Khu vực Tư châu một số thành sẽ được thay đổi vị trí Kiến trúc liên minh… Chi tiết
Nội dung cập nhật ngày 14.03.2024 Cập nhật Hồng Đồ Chi Hạ 

Nội dung cập nhật 14/03/2024

Bản cập nhật nội dung của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ phiên bản Quốc tế ngày 14/03/2024 Thêm kịch bản mới Thêm sự kiện Cải tiến Thêm quỷ thẻ ở các giai đoạn mùa giải đỉnh cao: Điều chỉnh quỷ thẻ mùa giải đỉnh cao: Điều chỉnh gói thẻ tổng kết: Điều chỉnh gói thẻ Quần hùng tranh phong… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Phong khởi vân dũng

Kịch bản lần này lấy bối cảnh cuối thời Đông Hán, triều đình nhà Hán đã suy sụp, loạn trong giặc ngoài. Bốn thế lực lớn đã nổi dậy, hướng thẳng Tư châu I. Bản đồ Có 4 châu khởi tạo, người chơi hoặc các liên minh có thể chọn một trong bốn châu này: Giao châu, Dương châu, U… Chi tiết
1 2 3