Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS4] Thủ mỏ 9 – Grid 9

Mỏ cấp 9 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 39000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 3100 tài nguyên trong một giờ

Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 9 (Grid 9)

(hãy lựa chọn đối thủ phù hợp với team của chính mình)

1.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

2.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

3.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

4.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

5.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

6.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

7.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

8.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Xem thêm tướng thủ các mỏ tài nguyên khác:

Related posts

Bình luận