Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Phong khởi vân dũng

Kịch bản lần này lấy bối cảnh cuối thời Đông Hán, triều đình nhà Hán đã suy sụp, loạn trong giặc ngoài. Bốn thế lực lớn đã nổi dậy, hướng thẳng Tư châu

I. Bản đồ

map

Có 4 châu khởi tạo, người chơi hoặc các liên minh có thể chọn một trong bốn châu này: Giao châu, Dương châu, U châu và Lương châu. Ích châu và Từ châu sẽ là khu vực trung gian, người chơi không thể chọn làm nới khởi đầu

Đối với mỗi châu tạo sẽ có 1 châu tài nguyên tương ứng, điều này sẽ giúp người chơi có đủ không gian phát triển thế lực của mình

II. Điểm dân tâm

Trong kịch bản mới, giá trị Dân tâm có thể được sử dụng để liên minh ban hành chính sách đặc biệt. Sau khi liên minh chiếm đóng thành, mỗi thành sẽ sản xuất điểm Dân tâm cố định. Điểm dân tâm trong mỗi châu sẽ được tính riêng, giới hạn nhận tối đa của các châu là 4000

Hai công trình mới trong kịch bản là Doanh trại thân hữu và Địa chí miếu

Doanh trại hữu minh

doanh trại thân hữu

Liên minh có thể sử dụng điểm Dân tâm để xây dựng Doanh Trại Hữu Minh trong phạm vi chiếm đóng thành phố. Doanh Trại Hữu Minh có thể cung cấp điều động cho liên minh và các thành viên của liên minh.

Miếu thổ địa

Địa chi miếu

Sau khi xây dựng Miếu thổ địa, liên minh có thể sử dụng điểm Dân tâm mà không có thời gian hồi phục để ban hành chính sách quốc gia mạnh mẽ như tăng tốc tuyển quân, tăng giá trị công thành, tăng tốc nội chính, v.v. cho thành viên trong liên minh.

Đài xã tắc

Xã tiết đài

Sau khi xây dựng có thể dùng điểm dân tâm để thay đổi thời tiết trong khu vực đó

III. Chọn phe

Trong kịch bản Phong khởi Vân dũng này, sau khi tạo liên minh, minh chủ hoặc phó minh chủ có thể lựa chọn phe để gia nhập, mỗi phe sẽ có hiệu ứng tăng thêm riêng biệt, sẽ có 3 phe để lựa chọn

Quân phiệtVăn thầnTông thân
Thu phục binh lính bị thương của địch thành quân dự bịGiảm 20% thời gian xây dựng công trình đơn lẻGiảm 50% tiêu hao tiếp viện khi di chuyển
Tăng 10% tỉ lệ chí mạng trong trận đấuTăng 10% khả năng phá giáp và phá thế trong trận đấuGiảm 5% sát thương nhận vào trong trận đấu

IV. Hệ thống thời tiết

Kịch bản Phong khởi Vân dũng này sẽ có thêm 3 loại thời tiết mới

1. Sương mù

Giảm tầm nhìn của quân đoàn, công trình kiến trúc.

Có thể phục kích ở bất kỳ loại ô đất nào

2. Bão sét

bão sét

Tất cả các công trình trong phạm vi thời tiết bão sét (bao gồm cả công trình cá nhân, thành phố và công trình liên minh) sẽ dần mất độ bền.

3. Bão cát

Quân đoàn nhận được trạng thái mưu lược “Nặc giáp độ giang”.

Thời gian xây dựng kiến trúc cá nhân tăng

V. Hệ thống thống soái

Trong kịch bản mới sẽ có hai chức vụ đặc biệt và hệ thống thống soái mới, đội quân đầu tiên trong đại doanh của Minh chủ và quan chức sẽ nhận được các lợi ích và cải thiện như sau (điểm dân tâm tối thiểu 1000 mới nhận được thống soái):

  • Thay đổi ngoại hình của tướng trên bản đồ tương ứng với phe mà liên minh đã chọn (Quân phiệt – Chu Tuấn, Tông thân – Hoàng Phủ Tung, Văn thần – Lư Thực, Đặc thù quan viên – Linh Đế)
  • Kỹ năng thống soái có hiệu ứng tăng sĩ khí các quân đoàn xung quanh, sĩ khí sẽ tăng lên tiếp viện cho quân đoàn
  • Các quân đoàn trong khu vực hiệu ứng (3 ô) của kỹ năng thống soái có thể thu hoạch thêm 5% chiến công, có giới hạn mỗi ngày

Sau khi chọn xong thành nhận được tư cách thống soái torng liên minh, chỉ cài lạikhi thay đổi giai đoạn mùa giải và 0h mỗi ngày, đồng thời xác định lại người nhận tư cách thống soái mới dựa theo chức vị hiện tại

VI. Kỹ năng trong kịch bản

Related posts

Bình luận