Nội dung cập nhật ngày 14.03.2024Cập nhật Hồng Đồ Chi Hạ 

Nội dung cập nhật 14/03/2024

Bản cập nhật nội dung của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ phiên bản Quốc tế ngày 14/03/2024

Thêm kịch bản mới

Thêm sự kiện

 • Sự kiện buff các tướng được sửa kỹ năng (Cao Thuận, Cao Lãm, SP Nhan Lương, SP Văn Sửu)
  Thời gian: 14/03 – 27/03
 • Mở rương vui vẻ nhận skin SP Thái Sử Từ
  Thgời gian: 19/03 – 22/03
 • Sư kiện Hộp Ngọc
  Thời gian: 24/03 – 25/03
 • Sư kiện Thưởng Khám Phá
  Thời gian: 21/03 – 28/03
 • Sự kiện mở quỷ thẻ
  14/03 – 15/03: Cao Thuận, SP Vu Cấm
  16/03 – 17/03: SP Hứa Chử, SP Tôn Sách
  19/03 – 20/03: SP Thái Sử Từ, SP Ngụy Diên
  20/03 – 21/03: SP Tôn Kiên, Cao Lãm
  23/03 – 24/03: SP Giả Hủ, Gia Cát Khác
  24/03 – 25/03: SP Nhan Lương, SP Bàn Thống

Cải tiến

Thêm quỷ thẻ ở các giai đoạn mùa giải đỉnh cao:

 • Giai đoạn 3: Đổng Bạch, SP Thái Sử Từ
 • Giai đoạn 10: SP Hoàng Trung, Trương Trọng Cảnh

Điều chỉnh quỷ thẻ mùa giải đỉnh cao:

 • Giai đoạn 4: Trung Nguyên Sát Cánh (thêm Lục Kháng), Trị Loạn Trì Uy (thêm Hoàng Tổ)
 • Giai đoạn 9: Dị Tài (thêm SP Cam Phu Nhân)
 • Giai đoạn 15: Kế vẹn toàn (thêm SP Mạnh Ưu)

Điều chỉnh gói thẻ tổng kết:

 • Gói thẻ chinh phục có thêm SP Giả Hủ, Khúc Nghĩa, Gia Các Khát

Điều chỉnh gói thẻ Quần hùng tranh phong (quỷ thẻ tổng) của mùa giải đỉnh cao, thêm các tướng:

 • Trương Yến, Lư Thực, SP Hoàng Nguyệt Anh, Lục Kháng, Lưu Thiện, Hoàng Tổ, Tào Duệ, SP Mã Vân Lộ, SP Thái Sử Từ, SP Cam Phu Nhân, SP Hoàng Trung

Điều chỉnh phân loại tui đồ của tướng:

 • Giới hạn túi đồ của danh tướng tối đa 999, các tướng khác 300, 350 (trong khu chuẩn bị), 300 (Mùa giải đỉnh cao)

Chỉnh sửa điền kiện thức tỉnh:

 • Đối với mùa giải SS1 không thay đổi: Tướng cấp 20 và kỹ năng riêng cấp 10
 • Đối với mùa giải đỉnh cao và khu chuẩn bị: không có yêu cầu và cấp tướng và cấp kỹ năng riêng

Sửa đổi các chức năng trong Tuyệt kỹ, Thao lược có thể có hiệu quả trong chiến đấu và cũng có hiệu quả trong Võ đài.

 • Thiết bích, KN liên kích, Chiêu hàng trong Thao lược đều không kích hoạt

Thêm tính năng Đóng/Mở đặc tính thời tiết

Thêm tính năng Hình Bóng (shadow)

 • Kỹ năng hình bóng là chức năng bổ sung cho sự kiện tăng lợi giới hạn cho tướng, trong thời gian sự kiện, các tướng này và tất cả các tướng trong đội, khi học kỹ năng sẽ không giảm số lượt học còn lại của kỹ năng này, và có thể học kỹ năng có số lần học còn lại là 0

Đây là 1 hình thức ướm thử kỹ năng cho tướng đang trong giai đoạn sự kiện tăng lợi. Người chơi chọn kỹ năng muốn thử và lắp cho một trong các tướng có trong sự kiện này. Sau khi sử dụng thử, nếu muốn sử dụng chính thức thì nhấn vào Chuyển thành chính thức

Sửa kỹ năng

Khắc phục và Tối ưu

 • Tối ưu Pháo đài đa chức năng có thể tùy chỉnh tên
 • Tối ưu hóa giao diện chiêu mộ, có hiển thị tình trạng sở hữu tướng hoặc kỹ năng tách tương ứng
 • Tối ưu hóa thẻ tên kiến trúc tài nguyên
 • Tôi ưu hóa hướng dẫn người mới chơi SS1, nhận miễn phí tướng cam mạnh (SP Hoàng Nguyệt Anh, SP Mã Vân Lộc)
 • Thay đổi thưởng ký danh mùa giải 1
 • Tối ưu hóa tên kiến trúc tài nguyên hiển thị khi nông chiến ô đất tài nguyên và kiến trúc tài nguyên
 • Tối ưu hóa số lần chinh phục của tất cả liên minh đỉnh cao trong giao diện tham gia liên minh đỉnh cao
 • Tối ưu hóa UI và nội dung bản địa hóa
 • Sửa lỗi trong 1 số trướng hợp, cùng 1 tướng có thể học được nhiều hơn 2 kỹ năng
 • Sửa lỗi xảy ra khi quân đoàn được điều động vào Trung Trướng rút lui
 • Sửa lỗi trạng thái mục tiêu trong kỹ năng “Thập nhị sách” của Tuân Du không chính xác
 • Tối ưu hóa kỹ năng tạm thời trong mùa giải SS1 có thể chuyển thành kỹ năng chính thức
 • Sửa lỗi kỹ năng của SP Hoàng Phủ Tung không kích hoạt
 • Tối ưu hóa quy tắc liên quan đến thất thủ
 • Sửa lỗi xuyên thấu mô hình khi NPC ở rừng
 • Sửa lỗi thứ tự chiến báo ô đất bị sắp xếp lộn xộn
 • Tối ưu hóa phương thức tìm kiếm đội trong khu chuẩn bị, có thể dùng ID để tìm kiếm đội

Related posts

Bình luận