Hồng Đồ Chi Hạ Sửa kỹ năng Tin tức 

Sửa kỹ năng: Trương Liêu, Tào Thuần

Cải tiến kỹ năng của các tướng cũ để tạo sự đa dạng hơn xây dựng quân đoàn chiến đấu của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones). Lần này các tướng được sửa đồi gồm: Tào Thuần, Trương Liêu

Trương Liêu – Uy năng chỉ đề

Tăng thêm trạng thái Chính Xác (bỏ qua Né Tránh, Đỡ, Thuẫn), trước khi kích hoạt kỹ năng liên kích, có 50% khả năng làm cho mục tiêu tấn công thường bị câm lặng (nếu tốc độ tấn công của người tấn công cao hơn người bị tấn công, tỉ lệ gấp đôi), kéo dài 10 giây; tăng tốc độ tấn công của tướng chính phe ta lên 100 điểm và mỗi phó tướng cùng nước với tướng chính, tăng 20% sát thương liên kích của tướng chính; mỗi 10 giây, tịnh hóa cho tất cả các tướng phe ta có mang kỹ năng liên kích.

Tào Thuần – Nhất mã đương tiên

  • Ban đầu, 100% khả năng chọn được tướng chính đối phương và tấn công bất ngờ (không bị ràng buộc bởi quy tắc hình thành, tấn công trực tiếp).
  • Trong 20 giây đầu, Tào Thuần giảm 60% sát thương từ đối phương và miễn dịch với các hiệu ứng tiêu cực do phụ tướng địch gây ra.
  • Tào Thuần tăng 45% sát thương võ lực đối với tướng địch (tác dụng gấp đôi đối với tướng chính địch).

Related posts

Bình luận