Sửa kỹ năng SP Lục Tốn, SP Lỗ Túc, SP Chu Du, Chu DuHồng Đồ Chi Hạ Sửa kỹ năng Tin tức 

Sửa kỹ năng: SP Lục Tốn, SP Lỗ Túc, SP Chu Du, Chu Du

Cải tiến kỹ năng của các tướng cũ để tạo sự đa dạng hơn xây dựng quân đoàn chiến đấu của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones). Lần này các tướng được sửa đồi gồm: SP Lục Tốn, SP Lỗ Túc, SP Chu Du, Chu Du

SP Lục Tốn – Ngoại tự thao ẩn

Mở trận, giảm 100 điểm Trí của bản thân trong vòng 10s. Mỗi 10s, làm giảm 60% sát thương của 2 kỹ năng chủ động đầu tiên của địch (không bao gồm sát thương liên tục); ở giây thứ 10/20/30/40, đánh cắp 5% Trí của cả 3 tướng địch, kéo dài suốt trận đấu; nếu trận đấu diễn ra tại một tòa thành, từ giây thứ 10 trở đi, mỗi 10s gây 40% sát thương thuộc tính hỏa cho toàn bộ đội địch. Mỗi tướng cùng phe có thể tăng tỷ lệ sát thương thêm 20%.

SP Lỗ Túc – Chước án hưng ngôn

Khi bắt đầu trận đấu, tăng sát thương thuộc tính hỏa của toàn bộ tướng phe ta lên 60%, đồng thời khi gây sát thương thuộc tính hỏa, có 40% sát thương đã tạo sẽ hồi phục cho tướng có binh lực thấp nhất phe ta. Khi đối thủ bị gây sát thương thuộc tính hỏa không liên tục, sát thương của mục tiêu sẽ giảm đi 5% (không xóa, tối đa 12 lớp), hiệu lực này kéo dài suốt trận đấu. Mỗi 10s, khi đối thủ bị gây sát thương thuộc tính hỏa không liên tục lần thứ hai, mục tiêu sẽ bị áp dụng hiệu ứng suy nhược (không tăng sát thương) trong 10s.

SP Chu Du – Thao quang

Tịnh hóa (xóa trạng thái xấu) cho toàn bộ tướng phe ta và tạo 1 Thuẫn trận (trước khi phá vỡ thuẫn, không thể gây sát thương, hấp thụ 110% sát thương, ảnh hưởng bởi trí tuệ mục tiêu, miễn dịch trạng thái sát thương liên tục), kéo dài 20s, và gây 40% st trí t.tính hỏa cho toàn bộ đối thủ. Khi bắt đầu trận đấu, áp dụng 1 Thuẫn trận cho toàn bộ tướng phe ta (giá trị giống như trên, có thể xua tan), kéo dài 20s. Mỗi tướng có Trí cao hơn Võ và tốc độ tấn công (INT > STR và SPD) (không tính thuộc tính của Chu Du), sẽ tăng 20% khả năng kích hoạt kỹ năng chủ động của bản thân (tối đa 40%). Hồi 10s.

Chu Du – Hỏa thiêu Xích Bích

Gây 120% ST Trí t.tính Hỏa cho tất cả tướng địch, đồng thời gây hiệu ứng cấm trị liệu (không thể hồi binh lực) và nhận st t.tính Hỏa tăng 30% trong 10s. Hồi 10s

Related posts

Bình luận