Hồng Đồ Chi Hạ Sửa kỹ năng Tin tức 

Sửa kỹ năng: SP Trương Xuân Hoa, Sp Vu Cấm, Sp Ngụy Diên, SP Bàng Đức, Ngân Bình

Lưu ý thời gian cập nhật và thứ tự cập nhật các tướng sửa kỹ năng hoàn toàn phụ thuộc vào nhà phát hành phiên bản Quốc tế (Global)

Cải tiến kỹ năng của các tướng cũ để tạo sự đa dạng hơn xây dựng quân đoàn chiến đấu của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones). Lần này các tướng được sửa đồi gồm: SP Trương Xuân Hoa, Sp Vu Cấm, Sp Ngụy Diên, SP Bàng Đức, Ngân Bình

SP Trương Xuân Hoa – Tồi tâm khuất chí

Mỗi khi một tướng địch kích hoạt một kn chủ động hoặc liên kích, có 60% khả năng gây phản bội lên tướng đó trong 10 giây (sau khi tướng địch bị áp dụng hiệu ứng phản bội bởi kn này, thì giảm 10% st, tối đa 3 lần). Tướng địch đang bị hiệu ứng phản bội sẽ có 50% khả năng thất bại khi gây câm lặng lên phe mình. Mỗi có 1 tướng cùng quốc gia, khi tướng địch bị gây st bởi kn chủ động thì lần sau khi nhận st chủ động (không bao gồm st liên tục) sẽ bị tăng thêm 10%, kéo dài hết trận, không thể xóa, tối đa 8 lần.

SP Bàng Đức – Nghĩa kích phong lôi

Bản thân và 1 tướng có thủ thấp nhất phe ta miễn dịch phản bội, st từ tướng bị phản bội giảm 30% (giảm thêm 5% cho mỗi 100 điểm võ, tối đa 60%), st gây ra cho tướng địch bị hiệu ứng phản bội hoặc suy nhược sẽ bỏ qua phòng thủ và trí; 30% st gây ra có thể hồi binh lực của mỗi tướng; sau 30 giây, tăng 1 lượng st cho 2 tướng này (mỗi lần áp dụng thành công phản bội hoặc suy nhược sẽ tăng thêm 20%, tối đa 60%)

SP Vu Cấm – Uy trọng thức

Không tính bản thân, đối với 1 tướng phe ta có THỦ cao nhất khi bị tấn công thường thì Vu Cấm có tỉ lệ 70% gây 50% st Võ lực đối với tướng địch này. Nếu tướng phe ta bị địch đánh thì lần này so chỉ số chiến đấu (võ, trí, thủ, tốc) của tướng phe ta với Vu Cấm, nếu cao hơn Vu Cấm thì st lần này có tỉ lệ tăng cao. Sau 5 lần thành công tạo st, sẽ chọn ngẫu nhiên 1~2 tướng địch làm suy nhược (hiệu quả tăng st ko tác dụng) trong 10 giây

SP Ngụy Diên – Phân binh gian đạo

Tăng st liên kích của bản thân 30%, tăng tỉ lệ bảo kích liên kích; Sau khi bị tấn công bằng liên kích, chỉ huy, và st bị động 3 lần, tăng giáp của bản thân 30%, xoá hiệu ứng suy nhược và kiệt sức, và miễn dịch hiệu ứng suy nhược và kiệt sức, sau khi bản thân kích hoạt kn liên kích, gây 3 đợt 50% st võ lên tứing chính (10% tấn công chủ tướng phe ta, mỗi tướng cùng nước có chỉ số C.Trị cao hơn Ngụy Diên, khả năng giảm tỉ lệ 5%)

Quan Ngân Bình – Phượng hồn anh uy

Tăng 30% né của bản thân, và mỗi khi tướng của chúng ta né thành công thì st của kn chủ động, liên kích, kn chủ tướng (không tính st liên tục), QNB gây 150% st võ lên tướng địch này (mỗi khi Võ và Thủ của bản thân cao hơn mục tiêu, tăng thêm 50% giá trị), có 80% khả năng (mỗi khi Võ và Thủ của bản thân cao hơn mục tiêu, tăng thêm 10% giá trị) gây câm lặng kéo dài 10 giây, tối đa có thể kích hoạt 4 lần trong 10 giây

Related posts

Bình luận