Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Trận Di Lăng

Kịch bản Trận Di Lăng là kịch bản kết hợp giữa trận chiến trên nước và trận chiến trên bộ. Phần chiến đấu trên nước sẽ tương tự của kịch bản Chiến thuyền đại chiến tuy nhiên chỉ giữ lại các tính năng bến tàu và liên hoàn

I. Bản đồ

Bản đồ của kịch bản Trận Di Lăng khá lớn, khu khởi đầu được chia làm 8 khu vực

II. Cải tạo pháo đài

Cải tạo pháo đài

Thêm tính năng cải tạo pháo đài thành 1 trong 4 loại sau

1. Trung Trướng: Đồng minh có thể điều động quân đoàn đến pháo đài này và nhận 10% chiến công, mỗi ngày tối đa 3000.

Trung ttrướng
 • Pháo đài cấp 1: có thể điều động tối đa 1 quân đoàn
 • Pháo đài cấp 3: có thể điều động tối đa 2 quân đoàn
 • Pháo đài cấp 5: có thể điều động tối đa 3 quân đoàn

2. Thế binh quân đồn: có thể cùng lúc tuyển quân nhiều quân đoàn

Thế binh quân đoàn
 • Cấp 2: có thể tuyển cùng lúc 2 quân đoàn
 • Câp 3: có thể tuyển cùng lúc 3 quân đoàn

3. Xa Trại: Khi quân đoàn điều động đến pháo đài, sẽ nhận được tăng tốc độ hành quân

Xa trại
 • Cấp 1: tốc độ +10%
 • Cấp 3: tốc độ +30%

4. Tư lũy: khi tuyển quân sẽ được tăng tốc độ tuyển quân

Tư lũy
 • Cấp 1: tốc độ tuyển +10%
 • Cấp 2: tốc độ tuyển +20%
 • Cấp 3: tốc độ tuyển +30%

III. Hiệu ứng thiêu đốt

 • Cần tiêu hao 1 số tài nguyên nhất định để chế tạo mồi lửa. Tạo mồi lửa có giới hạn mỗi ngày, khi đạt đến giới hạn thì không thể tạo mồi lửa nữa
 • Mồi lửa cần được trang bị cho quân đoàn mới sử dụng được (trang bị xong không thể gỡ). Quân đoàn có mồi lửa khi bị đánh bại thì sẽ mất mồi lửa
 • Quân đoàn trang bị mồi lửa khi đánh bại quần đoàn khác trong trạng thái Liên hoàn sẽ tăng cho ô đất thêm 1 tần Hỏa thế (thời gian để hỏa thế tự tắt là 5p), khi tích lũy đủ 2 tầng Hỏa thế sẽ làm ô đất đó vào trạng thái Thiêu đốt
 • Khi ô trên nước có trạng thái Thiêu đốt sẽ gây cho quân đoàn ở trạng thái Liên Tỏa sát thương bằng 5% binh lực tối đa hiện tại, sau đó mỗi thiêu đốt 5p sẽ gây 1 lần sát thương
 • Khi ô trên nước không có quân đoàn nào thì thiêu đốt sẽ tự tắt và xóa bỏ toàn bộ hỏa thế
 • Quân đoàn có trang bị mồi lửa sau khi hoàn thành 1 lượt công thành, đốt cháy ô đất này, sau khi đốt cháy gây ra 10% sát thương độ bền cho kiến trúc đó, nếu có quân đoàn phe địch đang đóng quân ở ô đất này thì sẽ gây 5% thương binh
 • Đối với trên đất liền thì mỗi 5p sẽ làm mới thiêu đốt 1 lần, mỗi lần thiêu đốt kéo dài 10p, nếu quân đoàn phe ta tiếp thục hoàn thành công thành, sẽ làm mới trạng thái thiêu đốt và kéo dài thời gian làm mới.
 • Khi làm mới thiêu đốt, trạng thái thiêu đốt sẽ lan tỏa ra các ô xung quanh, hướng lan tỏa phụ thuộc vào hướng gió và sức gió
 • Khi trời mưa sẽ dập tắt lửa trên ô đất đó và không thể đốt

IV. Hệ thống Tuyệt kỹ chiến công

Hệ thống này được giới thiệu lần đầu tiên ở kịch bản Chinh hồng vấn đỉnh, các tuyệt kỹ sẽ chia ra là tuyệt kỹ cơ bản và tuyệt kỹ siêu cấp.

 • Tuyệt kỹ cơ bản sau khi tăng thì không thể thay đổi hoặc hủy,
 • Để mở khóa tuyệt kỹ siêu cấp cần tăng tối đa đẳng cấp của ít nhất 1 tuyệt kỹ cơ bản tương ứng
 • Điểm tuyệt kỹ sẽ được tự động đồi từ điểm chiến công, 100K chiến công = 1 điểm tuyệt kỹ, tuy nhiên, tùy theo từng giai đoạn của mùa giải kịch bản thì tỉ lệ có thể sẽ thay đổi
 • Khi giai đoạn đạt 7/9/11, nếu người chơi chưa đạt tương ứng 1/4/9 điểm tuyệt kỹ thì hệ thống sẽ mở cơ chế hỗ trợ bù điểm tuyệt kỹ lần lượt là 90K/80K/70K chiến công = 1 điểm tuyệt kỹ. Sau khi đạt điểm tuyệt kỹ tương ứng, thì tỉ lệ chuyển đổi sẽ thay đổi bằng tỉ lệ ban đầu
 • Tuyệt kỹ siêu cấp có thể dùng Châu ngọc để chọn lại (châu ngọc sẽ tăng dần mỗi lượt, mỗi 0h hằng ngày sẽ reset tiêu hao châu ngọc)

V. Các tính năng khác

 • Quy tắc tổng kết tự động: Sau khi mùa giải kéo dài đến 35 ngày, khi 1 liên minh bất kỳ chiếm Di Lăng và quốc lực của liên minh này đạt 6000 thì toàn bộ máy chủ sẽ tổng kết
 • Băng qua chiến trường: Khi đến giai đoạn 16 sẽ kích hoạt Băng qua chiến trường, tất cả quân đoàn của toàn toàn bộ người chơi được +50 điểm công thành.
 • Hệ thống chiến lược như các kịch bản khác
 • Hệ thống tường thành và các khí giới
 • Giới hạn bù binh theo cấp thành đã chiếm
  Giới hạn bù binh
 • Có thể nông chiến đến cấp 9
 • Hiệu ứng bảo vệ quốc thổ: khi đóng quân trên phạm vị bảo vệ quốc thổ thì sau trận chiến sẽ hồi 30% binh lực bị thương
  Thêm chính sách “Phong hỏa liên thiên”
 • Quân đoàn không cần trang bị tàu chiến cũng có thể hành quân qua mặt nước
 • Thêm nhiệm vụ chiến lệnh: theo từng giai đoạn sẽ có nhiệm vụ và khi hoàn thành sẽ nhận thưởng
 • Tăng cấp phân doanh

Related posts

Bình luận