Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Quần hùng thảo Đổng

Bản đồ Người chơi sẽ chọn 1 trong 5 khu vực trong đó chia làm 2 phe đối lập nhau là phe Đổng Trác (khu trung tâm bản đồ), và phe Quần hùng (gồm 4 khu vực xung quanh: Bột Hải, Tây Lương, Lỗ Dương, Quảng Lăng. Mỗi khu vực khởi tạo sẽ có những đặc tính riêng được mở… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Thủy yểm thất quân

Kịch bản mới (mùa 7) Thủy yểm thất quân dựa trên sự kiện Quan Vũ tận dụng thời tiết mưa to gây gập lụt nhiều nơi chiến thắng 7 đạo quân của phe đối địch Khu vực khởi tạo   Người chơi sẽ được chọn 1 trong 4 nơi để bắt đầu mùa mới, tuy là 4 nơi nhưng chỉ… Chi tiết
1 2