Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản TMTP] – Quốc Chiến

Kịch bản Thiên Mệnh Tứ Phương sẽ được tạo thêm một phiên bản mới gọi là Quốc Chiến, phiên bản này sẽ dựa trên cơ sở phiên bản Thao Lược và được thêm một số tính năng mới.

Kiến trúc liên minh mới

Cự mã doanh

Công năng: Tăng hạn mức cao nhất cho độ bền và quân bảo vệ của Rào chắn (Anti-cavalry) trong khu vực cự doanh mã

Kiến tạo điều kiện: Không giới hạn thế lực cũng như khu vực

Kiến tạo hạn mức cao nhất: 3

Công thành doanh

Công năng: Người chơi cùng liên minh có thể điều động quân đoàn và đây để bổ sung đạn cho xe đạn dược, xe bắn đá, hoặc thang mây

Kiến tạo điều kiện: không giới hạn thế lực cũng như khu vực

Kiến tạo hạn mức cao nhất: 3

Trung pháo doanh

Công năng: Quân đoàn điều động vào đây có thể bổ sung lính bằng cách sử dụng quân dự bị tại đại doanh hoặc phân doanh (tùy thuộc quân đoàn này thuộc đại doanh hay phân doanh)

Kiến tạo điều kiện: Trong phạm vi thành đã bị liên minh chiếm

Kiến tạo hạn mức cao nhất: Mỗi tòa thành có thể kiến tạo 1 Cái

Tính năng mới cho Phân doanh

Phân doanh thêm tính năng nâng cấp thành Truân binh doanh. Sau khi nâng cấp, quân đoàn từ đại doanh có thể điều động đến đây để sử dụng quân dự bị của phân doanh bổ sung lính

Bảo vệ quốc thổ

Thêm hiệu quả hồi 30% thương binh sau chiến đấu cho quân đoàn trong khu vực bảo vệ quốc thổ

Kỹ năng trong kịch bản

Related posts

Bình luận