Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Hoàng Thiên Hành Đạo

I. Bản đồ

Cuối thời Đông Hán, triều đình mục nát, ngoại địch bao vây, Trung Nguyên thường xuyên gặp hạn hán, dân chúng nghèo đói, sinh linh lầm than. Trương Giác ở Cự Lộc tự xưng là “Đại Hiền Lương Sư”, phái đệ tử đi khắp nơi, dùng thiện đạo giáo hóa thiên hạ. Trong mười năm, số đệ tử lên đến hàng trăm ngàn, đều quấn khăn vàng theo Trương Giác nổi loạn. Kinh đô chấn động, triều đình ra lệnh chuẩn bị chống giặc, trừ gian lập công.

Kịch bản “Hoàng Thiên Hành Đạo” mô phỏng cuộc đối đầu giữa hai phe Hoàng Cân và Đông Hán. Mỗi phe có đặc tính và kỹ năng riêng biệt. Có 4 nơi khởi đầu: Lương châu, U châu, Dương châu và Giao châu

II. Đặc tính phe

Khi vào kịch bản mặc định người chơi sẽ thuộc phe Đông Hán, khi mùa giải đến giai đoạn 5 thì người chơi có thể lựa chọn gia nhập phe Hoàng Cân

Phe Hoàng Cân:

1. Chuyển thành phe Hoàng Cân: Ở giai đoạn 5 của mùa, có thể chuyển thành phe Hoàng Cân, đại doanh chỉ còn 1 ô, giữ lại ô tài nguyên, công trình và kỹ thuật, hệ thống tự động bỏ một số công trình cá nhân.

2. Cướp tài nguyên: Cướp tài nguyên qua giao chiến, công thành, và chiếm đất canh tác, nhưng sản lượng tài nguyên giảm một nửa.

3. Công trình: Không có phân doanh, không xây được công trình liên minh, xây được một số công trình cá nhân, di chuyển đại doanh không tốn ngọc và xu, thời gian hồi ngắn.

4. Chiêu binh: Chiêu binh trong pháo đài hoặc thành không tốn đồng.

5. Vây quét: Có thể giao chiến và vây quét lẫn nhau.

6. Liên minh: Liên minh Hoàng Cân tương tự chiến minh (của Du hiệp) , thành viên chiếm đất có thể nối đất cho phe Hoàng Cân.

7. Kết toán: Nhận thưởng chinh phục cao nhất dựa trên chiếm thành và chiến công cá nhân.

Phe Đông Hán:

1. Cải tạo pháo đài: Mở chức năng cải tạo pháo đài.

2. Liên minh bạn hữu: Cung cấp liên đất, liên thành, giới hạn 1 liên minh bạn hữu.

3. Kết toán: Nhận thưởng chinh phục cao nhất dựa trên kết quả liên minh.

III. Hệ thống dân tâm

Các liên minh của hai phe có thể chiếm thành để nhận giá trị dân tâm lớn, thành bị chiếm sẽ cung cấp dân tâm liên tục. Cá nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn và treo thưởng liên minh để cung cấp dân tâm. Dân tâm dùng để kích hoạt kỹ năng phe phái.

IV. Kỹ năng phe

Phe Hoàng Cân:

1. Tụ Nghĩa: Chiêu binh và hồi phục thương binh trong phạm vi châu quận.

Có thể tiêu hao giá trị dân tâm tại một thành nhất định để kích hoạt Tụ Nghĩa trong phạm vi châu quận nơi thành đó nằm. Trong phạm vi này, các thành viên của chiến minh có thể tiến hành Tụ Nghĩa để chiêu binh và hồi phục thương binh cùng lúc.

2. Cầu nguyện thời tiết: Thay đổi thời tiết trong quận với các hiệu ứng như giảm độ bền công trình địch, hiệu ứng ngụy trang, và tăng tốc độ tấn công.

Sau khi xây dựng Xã Tắc Đàn, phe Hoàng Cân có thể thay đổi thời tiết trong châu quận và nhận các hiệu ứng tăng cường dưới trạng thái thời tiết của Hoàng Cân. Thời tiết của Hoàng Cân không thể tự nhiên thay đổi.

 • Lôi bạo: Giảm độ bền của công trình cá nhân, thành phố và công trình liên minh của địch.
 • Sa bạo: Quân đoàn đồng minh tự động có hiệu ứng ngụy trang khi vượt sông.
 • Sương mù: Quân đoàn đồng minh nhận ngẫu nhiên tăng tốc độ tấn công khi bắt đầu chiến đấu.

Phe Đông Hán

1. Chỉnh quân (Chiêu binh đồng thời nhiều quân đoàn)

Có thể tiêu hao giá trị dân tâm tại một thành phố nhất định để kích hoạt Chỉnh Quân. Sau khi kích hoạt, các quân đoàn của liên minh điều động đến thành đó có thể đồng thời chiêu binh nhiều đội, tốc độ chiêu binh tăng lên và không tiêu hao đồng.

2. Thống soái

phe Đông Hán có thêm kỹ năng chủ động do minh chủ kích hoạt, tiêu hao dân tâm và có hiệu lực trong thời gian nhất định:

 • Bách Dược Thứ Sĩ: Giảm số lượng binh lính tử trận trong phạm vi của thủ lĩnh.
 • Đường Đường Chi Trận: Tăng khả năng giảm sát thương cho tất cả quân đoàn trong phạm vi của thủ lĩnh.
 • Tinh Hành Yểm Tập: Tăng tốc độ hành quân, điều động, đóng quân, và công thành trong phạm vi của thủ lĩnh.

Cân bằng phe phái: Khi lực lượng Hoàng Cân yếu hơn Đông Hán, đại doanh Hoàng Cân trong tỉnh sẽ ẩn trên bản đồ, và hiển thị bình thường khi cân bằng hoặc mạnh hơn.

V. Các thế lực trong hai phe

Phe Hoàng Cân

 • Thiên Công (Trương Giác): Tăng cường khả năng phá giáp và phá sức của các vị tướng.
 • Địa Công (Trương Bảo): Tăng giá trị di dời của quân đoàn.
 • Nhân Công (Trương Lương): Sau chiến thắng, quân đoàn có thể chiêu mộ những quân thù bị thương chuyển sang dự bị của bên mình.

Phe Đông Hán

 • Quân Phiệt: Tăng tỉ lệ chiến thuật trúng độc của các vị tướng.
 • Tông Thân: Giảm chi phí cung cấp.
 • Văn Thần: Giảm thời gian xây dựng công trình cá nhân.

Cân bằng Phái: Khi tổng lực lượng quốc gia không phải là 0 và phái có lực lượng thấp nhất, tốc độ triệu hồi dự bị của người chơi dưới phái đó được tăng 20%.

VI. Sự kiện từng giai đoạn

Khi mùa giải tiến đến giai đoạn từ 5 đến 15, mỗi giai đoạn sẽ có một sự kiện ngẫu nhiên được làm mới, và mỗi sự kiện sẽ tương ứng với bảng xếp hạng cá nhân và liên minh khác nhau. Phần thưởng sẽ được phát tùy theo tình hình hoàn thành nhiệm vụ của sự kiện.

Ngoài phần thưởng sự kiện, mỗi sự kiện ngẫu nhiên còn đi kèm với hiệu ứng tăng cường khác nhau, ví dụ như “Xây dựng công trình” có thể giảm thời gian xây dựng công trình cá nhân, “Kỹ năng vượt trội” có thể trả lại điểm kỹ năng chiến thuật mà không mất khi quên kỹ năng.

VII. Kỹ năng du ngoạn trong kịch bản

VIII. Các tính khác của kịch bản

 • Bảo lưu Hỏa lực: Kỹ năng đặc biệt từ chiến công được bảo lưu.
 • Giới hạn Cấp độ: Sau cấp độ 45, không có kinh nghiệm được cung cấp từ PVE, và giới hạn cấp độ sẽ được mở khóa theo từng giai đoạn.
 • Bảo vệ Lãnh thổ: Khi đóng quân trong phạm vi bảo vệ của lãnh thổ, sau khi chiến đấu sẽ tức thì phục hồi 30% quân bị thương.
 • Nâng cấp Pháo đài: Phe Đông Hán có thể nâng cấp pháo đài thành các công trình đặc biệt với các chức năng khác nhau.

Related posts

Bình luận