Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Bắc định Trung Nguyên

Bản đồ

Người chơi sẽ chọn 1 trong 2 phe là Thục hoặc Ngụy để tham gia kịch bản

Kiến trúc và khí giới

Các kiến trúc sẽ được mở trong kịch bản này gồm tường thành, cổng thành, trung quân doanh, công thành doanh, cự mã doanh, tiễn tháp, xe bắn đá, xe dầu hỏa, thang mây, …

Các thiết lập khác

  1. Hệ thống chiến lược
  2. Giới hạng tướng ở cấp 45 khi PVE
  3. Không có Du hiệp (Ranger)
  4. Bảo vệ quốc thổ thêm tính năng hồi phục 30% thương binh sau khi chiến đấu trên phạm vi quốc thổ

Phó bản Tử Ngọc Cốc

Đây là tính năng mới trong kịch bản Bắc định Trung Nguyên, người chơi 2 phe không thể di dời đại doanh, xây các kiến trúc cũng như không thể chiếm thành trong khu vực Tử ngọ cốc

Quy mô: 30 vs 30

Bắt đầu mở từ Giai đoạn thứ 5 của kịch bản. Người chơi cần có Danh vọng cấp 14 mới có thể báo danh

Thơi gian mở phó mỗi ngày (5 lần 1 ngày)09:00 – 09:40; 12:00 – 12:40; 15:00 – 15:40; 18:00 – 18:40; 21:00 – 21:40

mỗi trận kéo dài 30 phút

Phần thưởng: danh vọng Tử Ngọc Cốc, Đẳng cấp, Quyền điều động tạm thời.

Danh vọng có thể dùng trong thương thành để mua tài nguyên hoặc đạo cụ

Người chơi cần báo danh sớm để hệ thống sàn chọn. Hệ thống sẽ chọn 30 người cho mỗi phe dựa theo tổng giá trị Thế lực (power) và Chiến công (merit) để chọn lựa và sẽ ưu tiên người chưa tham gia trong ngày được chọn trước

Sau khi được chọn và đến thời gian giao tranh, người chơi sẽ phải chọn 3 quân đoàn ở đại doanh để tham gia. Hệ thống sẽ mặc định chọn 3 quân đoàn đầu tiên của người chơi (người chơi có thể sắp xếp lại).

Quân đoàn khi tham chiến trong phó bản sẽ không thể sử dụng ngoài phó bản

Mỗi ngày người chơi chỉ có thể tham gia tối đa 3 lần.

Người chơi cần tích lũy điểm trong phó bản để tính điểm khi kết thúc phó bản. Điểm tích lũy có được thông qua: thu thập, vận chuyển, pvp, chiếm cứ điểm, hộ tống npc. Phe nào có tổng điểm tích lũy cao hơn thì phe đó sẽ thắng

Quy tắc ban thưởng: đối với bên thắng, nếu 30 người chơi cùng 1 liên minh thì chỉ thu hoạch được quyền điều động tạm thời của 1 cứ điểm. Nếu trong 30 người chơi thuộc nhiều liên minh khác nhau thì sẽ căn cứ vào tổng điểm của thành viên cùng 1 liên minh mà sắp xếp thứ hạng, hạng 1 và hạng 2 sẽ có quyền điều động tạm thời mỗi 1 cứ điểm khác  nhau

Các kiến trúc trong phó bản

Binh Doanh: không thể tấn công

Là nơi bắt đầu của người chơi sau khi vào phó bản Tử Ngọ Cốc, khi quân đoàn được điều động hoặc rút lui đến đây sẽ tự động hồi phục toàn bộ lính

Y quán: Có thể tấn công

Công dụng: quân đoàn hồi phục 50% lính bị thương sau thắng trận, giảm 50% thời gian hồi phục của tướng bị trọng thương

Chiếm nhiều y quán không có tác dụng cộng dồn

Tiên phong doanh: có thể tấn công

Công dụng: tăng 20% sát thương

Không thể cộng dồn từ chiếm lĩnh nhiều tiên phong doanh

Hổ vệ doanh: có thể tấn công

Công dụng: Giảm 20% sát thương nhận vào

Không cộng dồn từ nhiều hổ vệ doanh

Quân tri cứ điểm: Có thể tấn công

Công dụng: Tăng 50% điểm tích lũy khi thu thập và tăng 100 điểm công thành

Không cộng dồn

Phủ tướng quân: Có thể tấn công

Công dụng: Mở ra nhiệm vụ hộ tống NPC, khi hộ tống, tốc độ di chuyển giảm 50%

Kỹ năng đổi trong kịch bản

Related posts

Bình luận