Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Chinh hồng vấn đỉnh

I. Bản đồ

bản đồ kb chinh hồng

Kịch bản Chinh Hồng Vấn Đỉnh này sẽ có 8 châu khởi tạo (tương đương có thể 8 bang tham gia cùng lúc), và 4 châu tài nguyên. 

II. Hệ thống kỹ năng chiến công đặc biệt

1. Kỹ năng được chia thành Kỹ năng cơ bảnKỹ năng tối thượng. Kỹ năng Cơ bản được mở khóa và nâng cấp theo giai đoạn mùa giải, trong khi Kỹ năng Tối thượng chỉ có thể mở khóa khi có bất kỳ Kỹ năng Cơ bản nào đạt cấp độ tối đa.
2. Mở khóa và nâng cấp kỹ năng thông thường sẽ tiêu tốn một số điểm kỹ năng. Khi Kỹ năng Cơ bản được mở khóa, nó không thể bị hủy bỏ thủ công và chỉ có thể chọn một Kỹ năng Tối thượng để mở khóa. Sau khi mở khóa, có thể đặt lại thành Kỹ năng Tối thượng khác.
3. Điểm kỹ năng được chuyển đổi từ chiến công mùa giải, tỷ lệ chuyển đổi cơ bản là 100.000 chiến công đổi 1 điểm kỹ năngtỷ lệ chuyển đổi khác nhau theo giai đoạn mùa giải.
4. Khi đạt giai đoạn 7/9/11 của mùa giải, nếu điểm kỹ năng chúa công chưa đạt 1/4/9 điểm, sẽ có cơ chế bù điểm kỹ năng, lần lượt trở thành 90000/80000/70000 chiến công đổi 1 điểm kỹ năng; sau khi đạt điểm kỹ năng tương ứng, tỷ lệ chuyển đổi sẽ duy trì tỷ lệ chuyển đổi cơ bản.
5. Khi chuyển thành Ngự yến, hệ thống kỹ năng không được đặt lại.
6. Kỹ năng Tối thượng có thể đặt lại bằng Ngọc, mức tiêu hao Ngọc sẽ tăng dần, và việc đặt lại tiêu hao Ngọc sẽ được làm mới vào lúc 0h hàng ngày.

III. Đại chiến trường

1. Trong giai đoạn 16 của mùa giải, sẽ khởi động sự kiện Đại Chiến Trường, trong đó tất cả giá trị chiếm thành của các liên minh tăng 50 điểm.
2. Khi bất kỳ liên minh nào chiếm lĩnh Lạc Dương, giá trị Quốc lực đạt 4000 và chiếm lĩnh 4 thủ phủ tỉnh, sự kiện này sẽ kết thúc.

IV. Phần thưởng chinh phục

Điểm đặc biệt của kịch bản này là phần thưởng Chinh phục có thể có 2 phần dành cho 2 liên minh hoặc cho 1 liên minh. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào các liên minh trong kịch bản quyết định

V. Các tính năng khác

1. Giới hạn cấp tướng khi PVE là 45.

2. Hệ thống chiến lược, các cấp sẽ mở theo giai đoạn. Một số chiến lược 2 cấp cuối sẽ mở bằng chiến công

3. Hệ thống tường thành và vũ khí công thành (giống các kịch bả trước)

4. Một số kiến trúc mới trong kịch bản TMTP-Quốc chiến sẽ có trong kịch bản này

5. Sau 42 ngày kể từ khi bắt đầu mùa giải, bất cứ liên minh nào chiếm được Lạc Dương và có quốc lực đạt 6000 sẽ tự động kích hoạt chế độ tính toán kết thúc mùa giải

VI. Kỹ năng đổi trong kịch bản

Related posts

One Thought to “[Kịch bản] Chinh hồng vấn đỉnh”

  1. Anonymous

    giấy thông hành là tướng nào vậy ạ

Bình luận