Cập nhật Hồng Đồ Chi Hạ 

Nội dung cập nhật ngày 25/05/2023

Tính năng mới

Kiến trúc Xe lương: Tăng giới hạn tối đa thể lực của tướng

 

Kiến trúc Trâu Gỗ tăng từ 5 cấp thành 10 cấp

 

Mưu lược – Nặc Giáp Độ Giang: có tác dụng ẩn tên của quân đoàn, mỗi ngày giới hạn 5 lần

Shop thời chiến: cửa hàng mới trong liên minh, chỉ mở bởi Minh chủ hoặc Phó minh

Shop chỉ có thể mở tối đa 5 lần trong 1 mùa. Thời gian hồi là 168h sau mỗi lần mở shop. (chú ý cân nhắc khi mở)

Thời gian tồn tại là 48H tính từ lúc mở. Mỗi 24H sẽ làm mới vật phẩm trong shop

Thành viên liên minh dùng Chiến công để mua vật phẩm, số lượng vật phẩm sẽ theo giai đoạn của mùa giải: mặc định là 6 vật phẩm, giai đoạn 5 tăng thêm 2 vật phẩm và giai đoạn 8 sẽ tăng thêm 2 vật phẩm nữa

 

Mùa giải S1 sẽ có thêm một số tướng của các mùa giải khác

 

Điều chỉnh Kỹ năng tướng

– Tào Tháo:

 [Hiệp chủ hành lệnh]: Mỗi 10s (kích hoạt 1 lần ngay đầu trận), có 40% tỉ lệ gây 1 trạng thái xấu: Câm lặng hoặc Giải giáp (nếu mục tiêu đã bị câm lặng thì làm giải giáp, và ngược lại) ngẫu nhiên cho 2 tướng địch. Cứ mỗi 10 điểm chỉ số POL cao hơn (thấp hơn) so với tướng chính địch thì tăng (giảm) 2% tỉ lệ, ST của toàn tướng bên ta tăng 20% đối với tướng địch ở trạn thái khống chế (bị ảnh hưởng bởi chỉ số chính trị của Tào Tháo)

– Giả Hủ:

 [Độc sĩ]: Khi mở trận, chọn ngẫu nhiên 2~3 tướng địch gây trúng độc (st duy trì thuộc tính độc, tổng st 200%), trong 30s. Đồng thời toàn tướng bên ta mỗi lần phóng skill Active, skill Master sẽ gây cho 1 tướng ngẫu nhiên phe địch tổng 50% POISON dmg trong 10s. Nếu mục tiêu đã trúng độc sẽ tạo thêm 50% INT dmg (mỗi khi có thêm 1 tướng địch trúng độc, tỉ lệ sát thương tăng 10% bỏ qua chỉ số INT của mục tiêu) và làm mới thời gian trúng độc

Related posts

Bình luận