Hồng Đồ Chi Hạ News 

Các tướng sẽ có từ mùa 2 trong Hồng Đồ Chi Hạ

Theo thông báo mới nhất từ trang cộng đồng Epic War: Thrones, thì mùa 2 (Season 2) chính thức bắt đầu vào 11 giờ sáng ngày 12/06/2021. Bài viết này sẽ giới thiệu một số tướng 5 sao sẽ góp mặt trong mùa thứ 2 này. Đặc biệt trong mùa 2 này, hai thẻ tướng Hoàng Nguyệt Anh và Mã Vân Lộc  sẽ có thẻ tướng 5 sao và bộ kỹ năng hoàn toàn mới

 

Cheng Gong – Trần Cung
Gao Shun – Cao Thuận
Zhou Tai – Chu Thái
Hao Zhao – Hác Chiêu
Lu Zhi – Lư Thực
Ma Teng – Mã Đằng
GS. Zhan – Công Tôn Toản
Cheng Yu – Trình Dục
Yueying – Hoàng Nguyệt Anh (SS2)
Ma Yunlu – Mã Vân Lộc (SS2)

Ngoài ra còn các kỹ năng mới có trong mùa 2

Related posts

Bình luận