Hồng Đồ Chi Hạ 

Kỹ năng mới xuất hiện từ mùa 2 trong Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones)

Kể từ mùa thứ 2 trong Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones) sẽ có thêm một số Kỹ năng mới (bao gồm điển cố kỹ năng, trận hình kỹ năng và binh pháp kỹ năng) có thể sử dụng tăng thêm sức mạnh cho đội hình mình. 

Để có thể đổi các kỹ năng mới cần tiêu hao các thẻ tướng theo yêu cầu, tại của sổ Skill có nút Redeem Tome, nhấp nút này đến của sổ có thể đổi kỹ năng mới. 

Đối với kỹ năng mới này chỉ 1 loại kỹ năng được sử dụng cho 1 đội

Danh sách các kỹ năng mới này có trong mùa 2

Thảo thuyền tá tiễn

Sau khi bị nhận sát thương từ active skill, combo skill, sẽ tăng 40% dmg cho Active skill kế tiếp trong 20s cho 2 tướng cung phe mình

Thiên lý bôn tập

Tân công thường, có tỉ lệ gây thêm 70% STR dmg 3 lần tấn công thường

Đại cương chân lữ

Gây 50% STR dmg cho 1 tướng phe ta có chỉ số DEF cao nhất, và hồi lính 90% theo chỉ số INT, kỹ năng CD 10s

Ôn tửu trảm tương

Đề cao tự thân 15% sát thương cùng phá giáp (bỏ qua DEF và giảm DEF của mục tiêu), hiệu quả giảm 1/3 mỗi 10s cho đến khi về 0
Nếu trước khi về hiệu quả về 0 mà tướng phe ta đánh chết được 1 tướng bên địch thì hiệu quả sẽ được thiết lập lại từ đầu

Tảo huyệt cầm cừ

40% cơ hội làm cho chủ tướng của địch bị kiệt sức (không thể gây dmg) trong 10s, kỹ năng hồi 20s

Minh cổ dạ tập

Ngẫu nhiên đối với 2 tướng địch tạo thành 145.0% STR dmg, nếu mục tiêu đang bị windstruck, thì sát thương tăng thêm 30% dmg, kỹ năng hồi 20s

Yển nguyệt trận

Trận pháp tiến cấp của Phương Nguyên Trận (Square), ngoài hiệu quả của Phương Nguyên Trận thì trong 60s đầu, 1 võ tướng hệ Cung ở hàng trước phe mình sẽ được chọn ngẫu nhiên để tăng 50 điểm phòng ngự, 35.0% né (khi kích hoạt sẽ vô hiệu sát thương phải chịu), đồng thời miễn dịch hiệu ứng trừng phạt hoảng sợ cự ly gần.

Xa huyền trận

Trận pháp tiến cấp của Phong Thỉ Trận (Arrow), ngoài hiệu quả của Phong Thỉ Trận, nếu đối phương không có võ tướng cùng hệ Kỵ binh ở hàng trước mà mình lại có nguyên hàng, thì sẽ tăng 25.0% sát thương liên kích; nếu hàng sau của đối thủ cũng không có luôn thì hiệu ứng x2.

Mưu định nhi động

Hai tướng phe mình Active skill bị tăng thời gian hồi skill thêm 10s, bù lại active skill và master skill tăng 40% dmg, nếu trong thời tiết sương mù thương tổn tăng thêm 20%

Hậu phát chế nhân

30s đầu tiên, đề cao ngẫu nhiên 2 tướng phe mình 30% dmg của active skill, mỗi 10s tiếp theo tăng thêm 10% dmg, tối đa chồng 4 lần

Related posts

One Thought to “Kỹ năng mới xuất hiện từ mùa 2 trong Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones)”

  1. Anonymous

    sao không có kĩ năng thiên phú vậy

Bình luận