Cập nhật Hồng Đồ Chi Hạ News 

[HDCH] Cập nhật tiếng Việt ngày 30/9/2021

Mục lục I. Thêm tiếng Việt II. Điều chỉnh SKill III. Tính năng mới IV. Điều chỉnh khác I. Thêm tiếng Việt Sau bao trông chờ thì ngày 30/09/2021 Epic War: Throne (Hồng Đồ Chi Hạ) cũng đã thêm tiếng Việt vào. Xem clip hướng dẫn để đổi sang tiếng Việt II. Điều chỉnh SKill Xu Huang – Style of… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ News 

Các tướng sẽ có từ mùa 2 trong Hồng Đồ Chi Hạ

Theo thông báo mới nhất từ trang cộng đồng Epic War: Thrones, thì mùa 2 (Season 2) chính thức bắt đầu vào 11 giờ sáng ngày 12/06/2021. Bài viết này sẽ giới thiệu một số tướng 5 sao sẽ góp mặt trong mùa thứ 2 này. Đặc biệt trong mùa 2 này, hai thẻ tướng Hoàng Nguyệt Anh và Mã… Chi tiết