Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản News 

[KB-SS4] Cơ chế cách chơi ở mùa 4

Chủ đề của mùa 4 là về thời nhà Hán, khi bắt đầu người chơi có thể chọn 1 vùng đất trong 6 thế lực: Lưu Bị, Đổng Trác, Viên Thiệu, Mạch Hoạch, Tôn Kiên, Tào Tháo (tương tự như mùa 3) . Đây có thể gọi là giai đoạn 1, trong gian đoạn này các thế lực có thể thôn tính thế lực khác bằng cách chiếm giữ phủ châu (capital) để chuẩn bị cho gian đoạn 2, giai đoạn chọn trận doanh

Giai đoạn 2: chọn trận doanh (bắt đầu từ Eps.10 và có 48h để chọn). Ở mùa 4 sẽ chia thành 2 phe chính là Phò Tá Hán ThấtTái Lập Giang Sơn. Việc chọn phe sẽ quyết định mục tiêu chính cho gian đoạn 2 của các thế lực là Bảo vệ Lạc Dương hoặc Công chiếm Lạc Dương. Hãy cân nhắc kỹ khi chọn phe vì sau khi kết thúc giai đoạn chọn phe thì sẽ không thể thay đổi được nữa. Và một điều cần lưu ý là sau khi chọn xong phe sẽ không thể thôn tính thế lực khác được nữa
Lưu ý: trong thời gian chọn trận doanh nếu lỡ chọn phe Tái Lập Giang Sơn sẽ có cơ hội chọn lại (thời gian chọn lại là 9 ngày từ Eps11. đến hết Eps.12) phe Phò tá Hán thất nhưng sẽ mất hết thành trì và cổng (ải) đã chiếm. Còn nếu đã chọn Phò tá từ ban đầu thì không thể thay đổi. Do đó cần suy nghĩ cẩn thận khi chọn phe

Giai đoạn 3: tranh đoạt. Ngay khi kết thúc giai đoạn chọn phe, các cổng (ải) sẽ chuyển sang trạng thái có thể tấn công chiếm đóng. Bất kỳ ải nào bị phe Tái Lập Giang Sơn chiếm thì phe còn lại (phò tá Hán thất) có thể “bay” đến Lạc Dương để bảo vệ.
Trong giai đoạn tranh đoạt này, nếu Lạc Dương bị phe Tái lập chiếm thì phe Phò tá có thể phát động tấn công Lạc Dương để chiếm lại 


Khi đến lúc kết thúc SS, nếu phe “TLGS” vẫn chiếm giữ được LD, tất cả thành viên của liên minh chiếm đóng sẽ nhận được tôn hiệu đỉnh cấp, kéo dài đến SS sau.

Các thế lực yếu không thể chiếm Châu phủ để chọn phe

Các thế lực này sẽ tự động được thêm vào phe Phò tá Hán thất khi hết giai đoạn chọn phe

Nếu cả 6 thế lực chọn cùng 1 phe

Nếu cùng chọn Tái lập Giang Sơn: Các thế lực có thể đanh nhau trực diện để bao vây Lạc Dương và tranh đoạt cách thành trì khác

Nếu cùng chọn Phò tá Hán thất: sẽ phải tranh đoạt các thành trì lớn, có thể liên minh với nhau tiêu diệt các thế lực còn lại

Cơ chế “Bảo vệ quốc thổ”

SS4 có thêm cơ chế “Bảo vệ quốc thổ”, một khi liên minh chiếm được phủ châu để lập quốc thì phạm vi của những thành trì đã chiếm trước đó đều trở thành quốc thổ của liên minh, được hưởng buff “Bảo vệ quốc thổ”, kết quả là người chơi của liên minh sau khi bị bắt nô dịch sẽ không bị liên minh cấp trên “đánh bay đất”?
Ngoài ra trong phạm vi quốc thổ, liên minh đối địch không thể xây tháp, và thời gian xây cứ điểm sẽ dài hơn.

Quy tắc liên minh mới

Liên minh trong phe Tái lập giang sơn có thể liên kết với nhau nếu thuộc cùng thế lực, nhưng không thể liên minh với thế lực khác. Liên minh không cùng thế lực mà liên kết từ trước, sai khi chọn phe Tái lập giang sơn sẽ tự động hủy liên minh. Khác phe thì càng không thể liên minh

Liên minh trong phe Phò tá Hán thất có thể liên kết với nhau.

Thay đổi về Cổng (ải), Thành trì

Sau khi đã xong gian đoạn chọn trận doanh, các cổng sẽ vào trạng thái có thể tấn công chiếm giữa. Bất kỳ cổng nào của phe Phò tá bị chiếm thì có thể lợi dụng Lạc Dương và các thành trong phạm vi của cổng (ải) để dịch chuyển thông qua các cổng (ải) còn lại chưa bị chiếm giữ, và chiếm luôn các thành trong ải. Nếu có nhiều liên minh không phải ở trạng thái liên kết, thì vẫn có thể xảy ra các cuộc đụng độ khi trấn thủ, điều động hay các cuộc hành quân của các liên minh này.

Nếu hết Eps.11 mà chưa cổng nào vào Sili (Tư Lệ) bị phe Tái lập chiếm thì sẽ mở cho phe Phò tá di chuyển vào.


Ngoài Lạc Dương và các thành trì bên ngoài cửa ải ra thì các thành trong ải đều có thể chiếm đóng được. Sau khi chiếm đóng sẽ đổi trạng thái quy thuộc. Khi Lạc Dương chưa bị Tái lập chiếm đóng thì không thể tấn công Lạc Dương.

Hệ thống tính điểm Vinh dự cá nhân

Thay đổi cách tính điểm

Không còn lấy Lạc Dương làm điểm thắng thua cuối cùng mà dựa trên tổng điểm tích lũy theo số lượng thành trì chiếm đóng của liên minh để tính thưởng cuối cùng.
Ngoài ra mỗi người chơi đều được ghi nhận công lao bằng cách thêm điểm Vinh dự cá nhân. Trong giai đoạn giữa của mùa 4, hệ thống sẽ dựa trên chiến công cá nhân để tính điểm vinh dự cá nhân. Và khi kết thúc mùa 4 sẽ dựa trên chiến công cá nhân và thành tích công thành để tính điểm vinh dự cá nhân một lần nữa.

Điểm này có thể đổi quà cho mùa sau

Related posts

Bình luận