Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 8 – Grid 8

Mỏ cấp 8 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 30000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2800 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 8 (Grid 8)   Đề xuất: Binh lực 18K++, mỗi tướng ít nhất có 1 skill cấp 10 và 2… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 7 – Grid 7

Mỏ cấp 7 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 21000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2500 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 7 (Grid 7)   Đề xuất: Binh lực 17K++, mỗi tướng ít nhất 1 skill cấp 10, 2 skill cấp… Chi tiết
Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 6 – Grid 6

Mỏ cấp 6 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 15000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2200 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 6 (Grid 6)   Đề xuất: Binh lực 12K++, mỗi tướng 1 skill cấp 10, 2 skill con lại ít… Chi tiết