[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 7 – Grid 7

Mỏ cấp 7 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 21000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2500 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 7 (Grid 7)   Đề xuất: Binh lực 17K++, mỗi tướng ít nhất 1 skill cấp 10, 2 skill cấp… Chi tiết