[SS5 – Thiên Mệnh Tứ Phương] Thủ mỏ 6 – Grid 6

Mỏ cấp 6 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 15000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2200 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 6 (Grid 6)   Đề xuất: Binh lực 12K++, mỗi tướng 1 skill cấp 10, 2 skill con lại ít… Chi tiết