Hồng Đồ Chi Hạ Sửa kỹ năng Tin tức 

Sửa kỹ năng: Quách Hoài, SP Hứa Chử, SP Nhan Lương

Cải tiến kỹ năng của các tướng cũ để tạo sự đa dạng hơn xây dựng quân đoàn chiến đấu của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones). Lần này các tướng được sửa đồi gồm: Quách Hoài, SP Hứa Chử, SP Nhan Lương

Quách Hoài – Ngự thục bình chướng

Khi bắt đầu trận đấu, xác suất thi triển kỹ năng chủ động của tướng ta tăng 50% (hiệu ứng này sẽ biến mất sau khi thi triển kỹ năng chủ động lần đầu). Sau khi ít nhất hai tướng Ngụy phe ta gây sát thương bằng kỹ năng chủ động hoặc liên kích, tất cả tướng ta kích hoạt hiệu ứng “Ngự Địch”, loại bỏ trạng thái suy nhược của toàn bộ tướng phe ta. Hiệu quả của “Ngự Địch”: nếu tướng địch có binh lực thấp nhất có binh lực ít hơn 20% so với hai tướng đồng đội của nó (được xác định theo thời gian thực), tất cả tướng ta giảm 35% sát thương nhận vào (nếu phòng ngự của Quách Hoài ban đầu vượt quá 300 điểm, mỗi 50 điểm tăng thêm sẽ cung cấp thêm 10%), và tăng 35% sát thương (tương tự như trên), và có 100% xác suất miễn dịch suy nhược.
Hiệu ứng giảm sát thương trong 20 giây đầu sẽ có hiệu lực vô điều kiện.

SP Hứa Chử – Lỏa y huyết chiến

Khi bắt đầu trận đấu, Hứa Chử ngẫu nhiên chọn một tướng địch làm mục tiêu để quyết đấu. Giảm 50% sát thương nhận vào và tăng 100% sát thương võ lực của bản thân. Tướng địch bước vào trạng thái quan sát (mọi sát thương tăng cường đều vô hiệu), kéo dài 20 giây. Tướng đang quan sát sẽ thoát trạng thái quan sát nếu nhận sát thương từ kỹ năng chủ động hoặc liên kích. Sau 20 giây, nếu tỷ lệ binh lực của Hứa Chử cao hơn tướng địch tham gia quyết đấu, sẽ gây 250% sát thương võ lực lên toàn bộ địch (sát thương này có thêm chính xác, 30% tỷ lệ bạo kích, và hồi phục 100% lượng sát thương cho tướng có binh lực thấp nhất của phe ta). Sau khi quyết đấu thành công, loại bỏ hai trạng thái ban đầu (tức là bỏ 2 cái giảm st và tăng st của Chử có khi quyết đấu).

SP Nhan Lương – Chi dũng

Khi tất cả tướng phe ta gây sát thương, nếu võ lực của bản thân cao hơn mục tiêu, sát thương sẽ tăng thêm 40% (với mỗi 50 điểm võ lực của bản thân cao hơn mục tiêu, sát thương tăng thêm 15%, tối đa có thể tăng thêm 60%). Vào giây thứ 10 và giây thứ 30 , áp dụng trạng thái “Phá Đảm” lên toàn bộ tướng địch (khi bị kỹ năng chủ động áp dụng trạng thái khống chế, thời gian kéo dài thêm 10 giây; buộc phải loại bỏ trạng thái “Thuẫn Trận”, trong thời gian “Phá Đảm” không thể bị áp dụng “Thuẫn Trận”; không thể thanh tẩy), kéo dài 10 giây, và gây 150% sát thương võ lực lên họ.

Related posts

Bình luận