Cập nhật Hồng Đồ Chi Hạ 

[HDCH] Nội dung cập nhật ngày 20/04/2022

Điều chỉnh kỹ năng

Tư Mã Chiêu – Sima Zhao:

[Heads-up – Tiến sách trợ ngôn]: Trước khi tướng bên phe mình kích hoạt active skill sẽ có 80% xác suất tăng 20% INT hoặc DEF hoặc Forcesight (độc lập quyết định hiệu quả) trong 20s, có thể xếp chồng tối đa 2 lần

 

Gao Shun – Cao Thuận:

[To the Extreme – Đàn không]: Khi bên ta tấn công, sau khi toàn bộ tướng địch phóng kỹ năng chủ động, kỹ năng tướng chính, kỹ năng liên kích, sẽ bị giảm 50 điểm Thủ, Võ Lực, Tốc Công (Cộng dồn 3 lần), duy trì 20s. Khi những kỹ năng này ảnh hưởng tướng đồng minh, có 70% tỷ lệ vô hiệu

 

Zhang Yan – Trương Yến:

[Unbridled Swallow – Vô Cương Phi Yến]: Chọn ngẫu nhiên 2 tướng địch để đánh cắp Toàn bộ hiệu ứng tốt loại có thể giải trừ cho bản thân trong 10s, và gây 75% STR dmg (mỗi một hiệu ứng lấy được sẽ tăng thêm 15%, xếp chồng tối đa 4 lần; số lần xếp chồng tính riêng lẻ) cho 2 tướng đó. Hồi 10s

Dian Wei – Điển Vi:

[Matchless STR – Cổ Chi Ác Lai]: Đánh combo gây ra 220% STR dmg, lần tấn công này tăng 30% tỉ lệ CRIT (nếu mục tiêu đang bị khống chế thì tăng thêm 20% tỉ lệ CRIT) và nếu gây chí mạng thì cộng thêm 20% dmg nữa (có thể cộng dồn 2 lần) duy trì toàn trận

 

Yan Yan – Nghiêm Nhan:

[Strong Rampart – Kiên Bích Cự Chiến]: Tự thân tăng 50 DEF, trước khi nhận combo skill, có 60% tỉ lệ ngắt combo skill đó và giải giáp (không thể tấn công thường) kẻ tấn công trong 10s

Tướng mới

Thêm 2 tướng mới là SP Tuân Du và SP Trương Chiêu

Xem kỹ năng các tướng mới tại đây (trang 8, 9)

Tính năng mới: [Chợ Giao Dịch]

Chợ sẽ đăng tất cả vật phẩm hiếm trong thưởng chiếm thành lần đầu và từ nhiệm vụ treo thưởng Liên minh trên mục Chợ Liên Minh để đấu giá mua

Chỉ dùng Ngọc Tỷ (Seal) để đấu giá

Mỗi vật phẩm đấu giá đều có thời đấu giá, người chơi nào ra giá cao nhất trước khi thời gian đếm ngược kết thúc sẽ thắng mua được vật phẩm đó. Đồ không ai ra giá sẽ coi như đấu giá thất bại. Đồ đấu giá thất bại sẽ chuyển vào Chợ Thế Giới cho cả server cùng đấu giá. Nếu vẫn thất bại thì Hệ thống sẽ thu hồi với giá thấp

Mỗi lần tăng giá cần tăng ít nhất 10% so giới giá hiện tại

Đồ đấu giá kiếm từ nhiệm vụ liên minh (hoặc lần đầu chiếm thành) sẽ dựa theo giáo giao dịch thành công hoặc giá thu hồi để chia lời cho người chơi có tham gia nhiệm vụ và tạo ra vật phẩm đấu giá tương ứng. Chia lời tối thiểu cho 30 người, nếu không đủ thì sẽ căn cứ theo số lượng 30 người để chia. 

Trước khi chia lời, hệ thống sẽ lấy 20% phí, lời sẽ được chia bằng Phác Ngọc (1 Ngọc Tỷ sẽ quy thành 30 phác ngọc, ví dụ vật phẩm đấu giá 100 ngọc tỷ, hệ thống lấy 20 ngọc tỷ, còn 80 ngọc tỷ quy thành 2400 phác ngọc, sau đó dùng 2400 phác ngọc chia lại cho người nào có tham gia ‘tạo ra’ vật đã đấu giá). Người chơi có thể tích lũy 30 phác ngọc sẽ đổi được 1 Châu ngọc

Vật phẩm đấu giá thành công, và tiền ăn chia sẽ được gửi qua thư. Thoát liên minh sau khi đã ‘tạo vật phẩm đấu giá thành công’ vẫn được chia lời

Chợ Liên Minh sẽ mở vào Thứ 4 và Thứ 7  từ 19h đến 20h hằng tuần.

Chợ Thế Giới sẽ mở vào Thứ 4 và Thứ 7 từ 20h đến 21h hằng tuần

Tính năng mới: Nhiệm vụ treo thưởng Liên Minh

Trong của sổ Liên minh bên tay phải có mục Ban Thưởng

Các thành viên trong Liên minh cùng hoàn thành nghiệm vụ liên minh trước khi thời gian kết thúc, thì khi tổng kết nhiệm vụ (vào 18h (giờ trong game) thứ 4 và thứ 7 hằng tuần) thưởng chợ giao dịch hiếm sẽ được chuyển vào chợ giao dịch liên minh để toàn bộ thành viên liên minh đấu giá. Trước khi tổng kết nhiệm vụ, nếu số người hoàn thành nhiệm vụ cá nhân càng nhiều thì phần thưởng càng lớn

Nhiệm vụ cá nhân của thành viên trong nhiệm vụ treo thưởng liên minh có 3 mốc, hoàn thành mốc 1 có thể tham gia chia lời từ đấu giá. Số người hoàn thành nhiệm vụ cá nhân mốc 1 càng nhiều thì thưởng chợ giao dịch càng cao. Phần thưởng sẽ phát qua thư

Nêu đổi liên minh trong thời gian làm nhiệm vụ thì phần thưởng đã nhận sẽ không nhận lại dù làm lại tại liên minh mới, nhưng vẫn sẽ được tham gia chia lời nếu đạt mốc 1 nhiệm vụ cá nhân

Nhiệm vụ treo thưởng liên minh sẽ làm mới vào 0h (giớ trong game) vào mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, do minh chủ hoặc phó chọn ra 1 trong 3 nhiệm vụ mà hệ thống đưa

Vật phẩm mới [Hộ Giáp]

Điểu chỉnh giao diện võ cụ và thêm võ cụ mới: [Hộ Giáp]

Thêm nguyên liệu rèn và sách kỹ năng để chế tạo Hộ giáp

Tính năng mới [Liên minh đỉnh cao]

Khu chuẩn bị có thể thăng cấp liên minh thành Liên minh đỉnh cao, minh chủ và phó minh chủ của Liên minh đỉnh cao sở hữ Ấn kế thừa

Related posts

Bình luận