Dưới đây là bảng danh sách các kỹ năng của các tướng trong trò chơi trên di động Hồng Đồ Chi Hạ

Thứ tự ra kỹ năng trong 1 trận: Passive > Commanding > Commander > Active > Đánh thường > Combo

 

 

Đã cập nhật kỹ năng đến mùa mới nhất của tất cả các tướng

 

Đã cập nhật kỹ năng đến mùa 5