Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Quần hùng thảo Đổng

Bản đồ

Người chơi sẽ chọn 1 trong 5 khu vực trong đó chia làm 2 phe đối lập nhau là phe Đổng Trác (khu trung tâm bản đồ), và phe Quần hùng (gồm 4 khu vực xung quanh: Bột Hải, Tây Lương, Lỗ Dương, Quảng Lăng. Mỗi khu vực khởi tạo sẽ có những đặc tính riêng được mở theo từng giai đoạn khác nhau

Đặc điểm Châu khởi tạo

Quân Đổng Trác

 • Đặc điểm 1: Giới hạn lãnh thổ được tăng lên 10
 • Đặc điểm 2: Tiêu hao xây thành giảm 20%
 • Đặc điểm 3: Sản lượng cơ bản tăng 5000/h
 • Đặc điểm 4: Giới hạn thể lực của võ tướng tăng 30

Quân Bột Hải

 • Đặc điểm 1: Sản lượng cơ bản tăng 2000/h
 • Đặc điểm 2: Đóng quân trong phạm vi ảnh hưởng, phục hồi 50% thương binh sau trận chiến

Quân Tây Lương

 • Đặc điểm 1: Độ bền của kiến trúc tăng 50 điểm
 • Đặc điểm 2: Tốc độ tuyển binh trong phạm vi ảnh hưởng tăng 20%

Quân Lỗ Dương

 • Đặc điểm 1: Tăng 20% thưởng thu thập được
 • Đặc điểm 2: Tăng 20% tốc độ hành quân trong phạm vi ảnh hưởng 

Quân Quảng Lăng

 • Đặc điểm 1: Tăng 20% kinh nghiệm luyện tướng
 • Đặc điểm 2: Giảm 20% thời gian xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng

Đặc điểm chiến lược

Đổng Trác

 • Đặc điểm 1: Tăng số lượng Duyệt Quân Lầu có thể xây dựng lên 4
 • Đặc điểm 2: Khi đóng quân tại vùng đất tài nguyên từ cấp 5 trở lên, hồi phục 80% thương binh ngay sau trận chiến
 • Đặc điểm 3: Giảm tiểu hao thể lực khi hành quân
 • Đặc điểm 4: Tăng 20% kinh nghiệm luyện tướng

Quần hùng

 • Đặc điểm 1: Giảm 20% tiêu hao tài nguyên tuyển binh
 • Đặc điểm 2: Khi tấn công giành được chiến thắng, hồi phục 50% thương binh ngay sau chiến đấu
 • Đặc điểm 3: Giảm chi viện khi hành quân

Kỹ năng các tướng trong kịch bản

Mỗi thế lực sẽ có kỹ năng khác nhau, phe nào chỉ đổi được kỹ năng của phe đó. Quần hùng 4 tướng có thể đổi kỹ năng gồm: Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên và Mã Đằng. Phe Đổng Trác chỉ có tướng Đổng Trác có thể đổi kỹ năng

Cơ chế đặt châu

Hiển thị số người có thể vào phe Đổng Trác

Thu hồi điểm đặt đại doanh nếu người chơi không đạt yêu cầu của hệ thống. Sau khi thu hồi đại doanh chỉ xóa bỏ dữ liệu bản đồ của nhân vật. Thế lực, ô đất, thành tựu, nhiệm vụ, các kiến trúc, thẻ tướng, số lượng tài nguyên, số binh sĩ, vật phẩm trong túi đều sẽ giữ nguyên, người chơi bị thu hồi có thể chọn lại châu, sau khi đặt châu sẽ hoàn lại dữ liệu.

 

Thu nạp thành viên liên minh

Liên minh phe Đổng Trác trong quá trình chinh chiến, có thể tăng số lượng thành viên bằng cách chiếm thành. Sau khi liên minh được tăng số người thu nạp, có thể mời ngay thành viên của châu đó vào liên minh, cũng có thể thu nạp mgười chơi của châu khởi tạo khác vào phe Đổng Trác.

Giới hạn số lượng người: Giới hạn số người tăng của tất cả các thành Tư Châu, tối đa có thể thu nạp 80 người của châu khởi sinh khác.

Cách thu nạp: Người chơi phe liên quân sau khi đồng ý thu nạp, có thể chọn [Tái Khởi] đến Tư Châu.

Related posts

Bình luận