chinh phucHồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản – Trị Loạn] Chinh phục

Phiên bản Chinh Phục là bản cải tiến cho kịch bản Trị Loạn, do đó hầu hết cách chơi, thế lực vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên sẽ thay đổi và thêm mới một số tính năng

 1. Tăng giới hạn cấp Thao Trường (tăng giới hạn quân dự bị) lên tối đa 15 cấp
 2. Sản lượng tài nguyên và sản lượng khai thác ô đất tăng nhiều
 3. Cấp ban đầu của tướng là 10
 4. Rút ngắn thời gian giữa các giai đoạn trong mùa giải
 5. Không có thời gian mở ải (cổng) giữa Châu khởi tạo và Châu tài nguyên
 6. Tiêu hao và thời gian nghiên cứu mưu lược giảm
 7. EXP nhận từ giao chiến tăng gấp đôi
 8. Hệ thống Tuyệt kỹ chiến công
 1. Có thể nâng cấp thành: từ thành cấp 7 trở lên có thể nâng cấp
 1. Hệ thống tường thành, cổng thành, khí giới công thành và tháp tên
 1. Tính năng phục kích
 1. Có thể Nông chiến đến cấp 9

Related posts

Bình luận