[Mùa giải đỉnh cao] Thủ mỏ 8 các kịch bản mùa giải đỉnh cao

Mỏ cấp 8 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 30000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 4200 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 8 (Grid 8)   Đề xuất: Binh lực 18K++, mỗi tướng ít nhất có 1 skill cấp 10 và 2… Chi tiết