[Mùa giải đỉnh cao] Thủ mỏ 8 các kịch bản mùa giải đỉnh cao

Mỏ cấp 8 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 30000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 4200 tài nguyên trong một giờ

Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 8 (Grid 8)

 

Đề xuất: Binh lực 18K++, mỗi tướng ít nhất có 1 skill cấp 10 và 2 skill cấp 8++

1.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

2.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

3.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

4.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

5.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

6.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

7.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

8.

Đội thứ nhất

Đội thứ hai

Xem thêm tướng thủ các mỏ tài nguyên khác:

Related posts

Bình luận