Chú hồnNghịch Thủy Hàn Tính năng 

Hệ thống Chú hồn

Sau cập nhật ngày 26/12/2019, Nghịch Thủy Hàn khai mở tính năng Chú hồn, tính năng giúp tăng lực chiến cho nhân vật.

Chú hồn của một nhân vật gồm 6 vị trí: Duệ Ý, Tàng Phong, Động Vi, Tranh Minh, Trầm Bích, Hồng Mông; các vị trí có thể gọi là chú hồn trì. Mỗi vị trí chú hồn trì có thể cường hóa và khảm vào một loại đá gọi là Minh Kim

Mở tính năng

Để mở giao diện Chú hồn có thể dùng short-cut mặc định là Cltr+B

Nhiệm vụ hướng dẫn tính năng Chú hồn có thể tìm tại mục Sơn Vũ Dục Lai – Hướng dẫn

Chú hồn trì

1. Mở khóa Chú hồn trì:

Nhân vật đạt cấp ≥ 69, muốn mở 1 vị trí Chú hồn trì thì cần vật phẩm Vẫn Ngọc – Lưu Kim, vật phẩm này có thể đổi bằng 50 điểm Hiệp nghĩa (giới hạn mõi tuần chỉ đổi được 1 viên), và nếu hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn sẽ nhận được 2 viên

2. Cường hóa chú hồn trì:

Mỗi chú hồn trì có 2 loại thuộc tính, và khi cường hóa sẽ gia tăng trị số các thuộc tính này. Cần hao tổn vật phẩm Đúc tâm đan

3. Cách nhận Đúc tâm đan 【铸心丹】:

Tham gia các hoạt động trong game: Thiên cơ mê cảnh, Lưu phái cạnh vũ, Hoang dã sinh tồn, Quyết chiến phù Châu đảo và dùng các điểm tích lũy đó để đổi Đúc tâm đan. Lưu ý: dù dùng điểm tích lũy của hoạt động nào thì giới hạn số lượng mua Đúc tâm đan cũng cùng một giới hạn

Có thể dùng Hàn Quan lệnh và Bách Luyện lệnh đổi Đúc tâm đan

Minh kim

1. Cách có được Minh kim: 

Có thể đổi tại các cửa hàng tích điểm của các hoạt động: Thí kiếm, Ngọa Long, Thiên cơ mê cảnh, Quyết chiến phù Châu đảo. Hoặc các phó bản trong Giang hồn phong vũ sự

Ngoài ra cũng có thể tích Mảnh Minh Kim 【鸣金碎片】 (thu được khi phân giải Minh kim không dùng) để đổi ở cửa hàng Đúc hồn tại NPC Đường Đức

2. Phân loại Minh kim:

Phân loại theo cấp: Minh kim cấp 69 và cấp 89 (sau này cứ 20 cấp sẽ mở 1 loại Minh kim cấp tương ứng). Cấp độ ảnh hưởng tới chỉ số dòng cơ bản, dòng ngẫu nhiên và kỹ năng đặc thù

Phân loại theo phẩm: gồm 3 màu Lam, Đỏ, và Tím, phẩm ảnh hưởng đến chỉ số dòng và số lượng dòng ngẫu nhiên

Phân loại theo vị trí chú hồn trì:

  • Phá Quân – Minh kim chỉ khảm cho vị trí Duệ Ý, Tranh Minh
  • Hóa Ngự – Minh kim chỉ khảm cho vị trí Tàng Phong, Trầm Bích
  • Long Trì – Minh kim chỉ khảm cho vị trí Động Vi, Hồng Minh
3. Các dòng của Minh kim:

Thường mỗi viên minh kim sẽ có 3 loại dòng

Dòng cơ bản: mỗi minh kim đề có 2 dòng ở phần dòng cơ bản này, khi toái luyện 2 dòng này sẽ không bị thay đổi, mà chỉ thay đổi chỉ số của nó

Dòng ngẫu nhiên: đối với phẩm Lam, Đỏ ban đầu sẽ có 1 dòng ngẫu nhiên, đối với Tím thì có 2 dòng. Phần dòng ngẫu nhiên khi Toái luyện có thể thay đổi hết tất cả các dòng (tăng hoặc giảm số dòng), thay đổi luôn cả chỉ số. Trong quá trình toái luyện nếu muốn giữ một dòng nào đó thì cần dùng vật phẩm Tinh chế dã luyện hình hoặc Hi hữu dã luyện hình

Dòng kỹ năng đặc thù: mỗi minh kim có kỹ năng đặc thù giúp nhân vật có hiệu ứng đặc thù. Tuy nhiên, một số hiệu ứng cần một số điều kiện phù hợp thì mới kích hoạt được hiệu ứng đó. Minh kim có cùng kỹ năng chỉ khảm được 1 

4. Toái luyện minh kim:

Minh kim có thể toái luyện (hay còn gọi là tẩy) để reset lại chỉ số dòng cơ bản, số lượng chỉ số dòng ngẫu nhiên. Lưu ý: Kỹ năng đặc thù không thay đổi

Khi toái loại xong có thể chọn sử dụng kết quả

Minh kim phẩm Lam phần dòng ngẫu nhiên tối đa là 3, Đỏ tối đa là 4 và Tím tối đa là 5

Mỗi lần toái luyện đều cần số lượng Diệu tinh. Có thể dùng Trị luyện đồ tinh tế, Trị luyện đồ hiếm để giữ lại dòng trong phần dòng ngẫu nhiễn trong quá tình toái luyện

Nếu minh kim đã toái luyện khi phân giải có thể nhận lại 65% nguyên liệu toái luyện

5. Cách  kiếm nguyên liệu toái luyện:

Diệu tinh [曜晶]: tham gia các phó bản như Vũ Dương Thành/Anh Hùng VDT, Côn Luân Hư, Thiết Huyết Đại Lao, Giang Hồ Phong Vũ Sự/Anh Hùng Giang Hồ Phong Vũ Sự sẽ nhận được. Hoặc đổi ở các cửa hàng tích lũy điểm của các hoạt động Thiên Cơ Mê Cảnh, Quyết Chiến Phù Châu Đảo, Thí Kiếm Thiên Hạ, Ngọa Long, Mê Thiên Huyễn Cảnh. Ngoài ra cũng có thể dùng mảnh minh kim hoặc cống hiến vật phẩm tím

Tinh chế Dã luyện hình 【精致冶炼图】Hi hữu Dã luyện hình 【稀有冶炼图】: Tham gia các phó bản như Vũ Dương Thành/Anh Hùng VDT, Côn Luân Hư, Thiết Huyết Đại Lao, Giang Hồ Phong Vũ Sự/Anh Hùng Giang Hồ Phong Vũ Sự sẽ nhận được. Hoặc đổi ở các cửa hàng tích lũy điểm của các hoạt động Thiên Cơ Mê Cảnh, Quyết Chiến Phù Châu Đảo, Thí Kiếm Thiên Hạ, Ngọa Long, Mê Thiên Huyễn Cảnh.

6. Một số Minh kim:

Lưu huy: [流辉] (thêm nguyên tố thương tổn)
Dung nham : [熔岩] (tạo sát thương dung nham – kiểu như như xuất huyết)
Khôn phong: [坤锋] (tăng âm sát thương)
Nhiên tâm: [燃心] (tăng tốc độ hồi phục nộ khí)
Trăn minh: [臻明] (tăng sát thương chí mạng khi đánh chí mạng)
Cuồng lan: [狂澜] (tăng hiệu quả công kích, 5 stack)
Phá vân: [破云] (tăng sát thương, giảm tốc độ)
Hóa nhận: [化刃] (mỗi 3s tạo 1 lá chắn, tối đa 5 lớp)
Nghịch mệnh: [逆命] (phản dmg)
Kính luân: [镜轮] (nhận công kích có thể nhận lá chắn trg 3s)
Bất kiệt: [不竭] (giảm thương tổn chức nghiệp)
Di sơn: [移山] (tăng thổ sát thương)
Tiêu diêu: [逍遥] (tăng ngoại công phòng ngự)

7. Bảng Minh kim gợi ý cho các phái:

Lưu ý:

  1. Bảng hướng dẫn này chỉ phù hợp với phiên bản hiện tại, cụ thể phối hợp như thế nào thì phụ thuộc vào tình hình thực tế
  2. Dòng kỹ năng đặc kỹ hiếm > Dòng cơ bản ≥ Dòng đặc kỹ thường
  3. Không Sương hiện tại hơi lõm, không biết cải thiện không. Chống đở có thể chọn Lưu Huy
  4. Dòng đặc kỹ tất sát trong phụ bảng tăng rất ít, chủ yếu là PVP

Related posts

Bình luận