Hệ thống Chú hồn

Sau cập nhật ngày 26/12/2019, Nghịch Thủy Hàn khai mở tính năng Chú hồn, tính năng giúp tăng lực chiến cho nhân vật. Chú hồn của một nhân vật gồm 6 vị trí: Duệ Ý, Tàng Phong, Động Vi, Tranh Minh, Trầm Bích, Hồng Mông; các vị trí có thể gọi là chú hồn trì. Mỗi vị trí chú hồn… Chi tiết