Nội dung cập nhật 22/06/2022

Điều chỉnh kỹ năng

Lưu Bị – Liu Bei:

 [ Emperor – Chiêu Liệt]: 30s đầu tiên, tăng 25% sát thương võ lực hoặc trí lực cho 2 tướng đồng minh (dựa theo chỉ số Mị, dựa vào thuộc tính INT, STR của tướng nhận buff sẽ quyết định loại buff), đồng thời làm giảm 35% sát thương mà tất cả tướng bên ta phải chịu (dựa theo chỉ số Mị lực)

 

Hứa Chử – Xu Chu:

[ Fighting Barebacked – Xích bạc ao chiến]: Khi công kích thường, gây 210% STR dmg cho 1 mục tiêu, nếu mục tiêu đã trong trạng thái bị khống chế (câm lặng, giải giáp, kiệt sức, choáng, trói, khiêu khích, phản bội), sát thương lần này có hiệu quả lan tỏa (gây dmg cho tướng địch gần mục tiêu, 50% dmg)

 

Tào Duệ – Cao Rui:

[ Discord – Phản Gián]: Chọn ngẫu nhiên 2~3 tướng địch gây phản bội (khi tạo sát thương, không bao gồm công thường và sát thương theo thời gian, có tỷ lệ tấn công mục tiêu đồng minh), trong 10s. Hồi 20s

 

Trương Hợp – Zhang He:

[ Flexible Movement – Xảo Biến]: Chọn 2 tướng địch bất kỳ, khiến chúng sau mỗi lần chịu sát thương kỹ năng liên kích, sát thướng phải chịu tăng 20% (tối đa 5 lần, không thể tịnh hóa)

 

Trận hình – Formation:

[ Suspension – Xa huyền trận]: Trận thăng cấp của Phong thỉ trận, ngoài hiệu quả của phong thỉ trận, tăng 50 điểm tốc độ cho toàn bộ tướng kỵ binh phe ta; toàn bộ tướng kỵ binh bên ta nếu không có tướng địch cùng hàng, thì sẽ chọn 1 tướng ở hàng cuối của địch gần với bản thân nhất để tiến hành tập kích, và tăng sát thương liên kích của tướng đột kích lên 20%

 

– Cơ chế Phản bội: khi tạo sát thương, không bao gồm công thường và sát thương theo thời gian, không phân biệt địch ta; khi thêm trạng thái không phân biệt địch ta

Tính năng mới: [Luyện tướng trên mỏ của thành viên trong liên minh]

Tính năng mới: Tự động đột phá khi triệu hồi

Tính năng mới: Thu thập tài nguyên không cần phái quân

Related posts

Bình luận