Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Lục hợp tranh hùng

Nơi khởi đầu (Birth State)

Sẽ có 6 trận doanh để người chơi lựa chọn làm nơi khởi đầu.

Chọn trận doanh

Mỗi phe sẽ có các đặc tính khác nhau. Sẽ mở theo từng giai đoạn của mùa

Xe công thành

Ở kịch bản Lục hợp tranh hùng sẽ có thêm kiến trúc để xây dựng, chế tạo xe cơ giới chuyên dụng cho việc công phá thành. Nhà chính cấp 8 sẽ mở ra khu vực xây xưởng chế tạo xe công thành

Xe công thành phải cách tường thành thành 2 ô mới sử dụng được

Xe công thành

Chọn binh chủng mang theo xe công thành

Tường thành

Liên minh sau khi chiếm giữ Thành có thể tự xây dựng tường bao bọc, xây cổng. Tường thành chỉ có thể dùng xe công thành để phá. Tường thành, cổng thành đều có giá trị độ bền, tướng thủ, quân thủ

Tường thành

Liên minh chiếm sau có thể thừa hưởng lại tường của liên minh trước tùy theo tình trạng tường mà có thể gia cố lại

Tháp tên

Tự động tấn công trong phạm vi tầm nhìn của tiễn tháp

tháp tên

 

Kiến trúc mới Tháp tên có thể xây dựng khi nhà chính nâng cấp lên cấp 7

Phục kích

Chỉ được chọn phục kích tại ô có rừng cây. Nhấp chọn ô, chọn Phục kích

hd phục kích

Khi phục kích thì quân đoàn sẽ tự động công kích phe địch trong phạm vì

phạm vi phục kích

Phục kích không bị phát hiện bởi việc xây lều, tháp canh

Quy tắc tổng kết

Không có Lạc Dương thành để làm móc tính nữa, thay vào đó là Phe nào chiếm giữ nhiều châu phủ đồng thời phải giữ được châu phủ nơi khởi đầu mới tính ban thưởng

Related posts

Bình luận