Hồng Đồ Chi Hạ 

[SS1] Đội hình trong mơ của mùa 1 trong game Hồng Đồ Chi Hạ

Gọi là đội hình trong mơ không phải là do đội đánh đâu thắng đó, mà là do các tướng trong đội có tỉ lệ triệu hồi ra khá là thấp, các kỹ năng hầu hết là cấp S của các tướng khó triệu hồi nhất. Tuy nói không phải đánh đâu thắng đó nhưng 1 chấp 2, 3 không phải chuyện khó gì

01. Đội hình Lưu Bị

Đội hình này hay còn gọi là team đào viên, gồm các tướng Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ. Trong đội hình này thì Lưu Bị là tướng có tỉ lệ triệu hồi ra rất thấp, tiếp theo là Trương Phi, đối với Quan Vũ thì chỉ cần người chơi nạp bất kì giá trị nào vào game là có thể có. 

Đoạt Nhân tách từ Mã Vân LộcTửu Trì Nhục Lâm tách từ Đổng TrácNộ Mục Lui Địch tách từ Hứa Chữ
Nguyên Thanh tách từ Quách Hoàng HậuQuán Di tách từ Quan BìnhThiên Nghĩa tách từ Thái Sử Từ

02. Đội hình Tư Mã Ý

Đội hình gồm Tư Mã Ý làm tướng chính, Tào Nhân và Tào Tháo làm tướng phụ

Bách Xuất tách từ Tuấn Úc hoặc Vu CátPhá Lỗ tách từ Tôn KiênHậu Đức Tái Vật tách từ Lưu Bị
Dĩ Hỏa Tách từ Bàng ThốngKhổ Nhục Kế tách từ Hoàng CáiThập Thắng Thập Bại tách từ Quách Gia

03. Đội hình Chu Du

Đội hình gồm Chu Du làm tướng chính, Lục Tốn và Lữ Mông làm tướng phụ

Hùng Tư Anh Phát tách từ Chu DuHỏa Liệt Phong Uy tách từ Lục Tốn Phá Lỗ tách từ Tôn Kiên
Rút Đao Trảm Tâm tách từ Trương Xuân Hoa Bách Xuất tách từ Tuấn Úc hoặc Vu Cát Cổ Bổn tách từ Đại Kiều

04. Đội hình Triệu Vân

Đội hình gồm Triệu Vân tướng chính, Hoa Đà và Tào Nhân làm phó tướng

Nộ Mục Lui Địch tách từ Hứa Chữ Đoạt Nhân tách từ Mã Vân Lộc Vững Trãi tách từ Mạnh Hoạch
Tửu Trì Nhục Lâm tách từ Đổng Trác Hợp Quần Hùng tách từ Viên Thiệu Khổ Nhục Kế tách từ Hoàng Cái

Related posts

Bình luận