Cập nhật Hồng Đồ Chi Hạ 

[HDCH] Cập nhật phiên bản ngày 07/01/2022

Nội dung cập nhật client

– Thêm tính năng mô phỏng chiến đấu giai đoạn tân thủ mùa 1, có thể tiêu hao xu để tiến hành mô phỏng chiến.

– Tối ưu hóa quy tắc chiến bại trong giai đoạn tân thủ mùa 1, thêm chợ tân thủ, hệ thống hoàn binh lực tổn thất.

– Tối ưu hóa bảo vệ tân thủ, toàn mùa giải cấm người chơi khác xây hàng rào trong khu tân thủ.

– Thêm kiến trúc nội chính mới: Mưu Lược Phủ

– Thêm tổng kết thông tin thành viên công thành liên minh.

– Sau khi update, chỉnh cấp ban đầu của tướng trong mùa giải đỉnh cao được mở thành 5

– Thêm đặc quyền việc công tự động, có thể tiêu 300 ngọc tỷ để mua và mỗi ngày nhận 1 lệnh hành quân

– Tối ưu hóa tính năng chiêu hiền liên minh, chiêu hiền mới chia thành “chiêu mộ thành viên liên minh”, “mời minh hữu vào đội”

– Tối ưu hóa tính tăng đột phá tướng, khi đột phá tướng, nếu dùng thẻ nguyên liệu có Lv cao hơn thẻ tướng, thì sẽ kế thừa cấp cao nhất trong thẻ nguyên liệu và điều chỉnh thể lực

Điều chỉnh Thuộc tính của tướng

Tả Từ: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.4→ 0.9, điểm thủ ban đầu từ 73.8 → 89.8

Thái Văn Cơ: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.4→ 0.8, điểm thủ ban đầu từ 67.4 → 77.4

Tào Duệ: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.5→ 0.8, điểm thủ ban đầu từ 76.1 → 86.1

Tôn Thượng Hương: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.6→ 1.5, điểm thủ ban đầu từ 83.5 → 96.8

Bàng Thống: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.7→ 1.5 , điểm thủ ban đầu từ 82.0 → 88.6

Đại Kiều: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.8→ 0.9 , điểm thủ ban đầu từ 84.4 → 94.4

Điêu Thuyền: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.9→ 1.0

Tuân úc: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.9→ 1.1 , điểm thủ ban đầu từ 68.3 → 88.3

Quách Gia: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 1.1→ 1.7 , điểm thủ ban đầu từ 73.5 → 103.5

Điều chỉnh Kỹ năng (Võ kỹ)

Tả Từ:

[Eight Trigrams – Kỳ Môn Độn Giáp] Toàn thể tướng bên ta, mỗi lần sau khi kích hoạt kỹ năng chủ động, nếu CD kỹ năng trên 20s, có 80% tỷ lệ giảm còn 10s. Khiến ST kỹ năng chủ động lần tới tăng 50%, kéo dài 20s.

 

Tôn Thượng Hương:

[Political Marriage – Tần Tấn Chi Minh] Tăng 30% cho bản thân và 2 tướng phe mình. Nếu bất kì tướng nào cùng phe không cùng giới tính với Tôn Thượng Hương thì sẽ hồi phục 80% binh lực, đồng thời tăng Chuẩn Xác (bỏ qua né, đỡ, thuẫn trận) cho Hương và các tướng đó trong 10s. Nếu tướng cùng phái thì x2 DMG trong 10s. Hồi 10s

 

Tôn Kiên:

[Brute Buster – Phá Lỗ] Tăng cho bản thân và 1 tướng cùng phe 40% Né (khi kích hoạt thành công thì sát thương vô hiệu) trong 10s. Khi Tôn Kiên dùng kỹ năng này sẽ kèm hiệu quả Né và Tịnh hóa cho toàn bộ tướng. Hồi 10s

 

Cao Thuận:

[To the Extreme – Đàn Không] Khi bên ta tấn công, sau khi toàn bộ tướng địch phóng kỹ năng chủ động, kỹ năng tướng chính, kỹ năng liên kích, sẽ bị giảm 50 điểm Thủ, Võ Lực, Tốc Công (Cộng dồn 3 lần), duy trì 20s. Khi những kỹ năng này ảnh hưởng tướng đồng minh, có 50% tỷ lệ vô hiệu

 

Cao Lãm:

[Thunder Raid – Đình Phấn Tập Doanh] Ngẫu nhiên chọn 2 tướng địch tạo 165% ST Võ Lực, 80% tỷ lệ thêm Câm Lặng hoặc Giải Giáp cho địch đó (Nếu tướng mục tiêu có nhiều kỹ năng chủ động hơn kỹ năng liên kích sẽ Câm Lặng, ít hơn sẽ Giải Giáp, bằng nhau sẽ không thêm), duy trì 10s. Nếu Võ Lực bản thân cao hơn Tướng địch có Võ Lực cao nhất, 50% tỷ lệ mục tiêu kỹ năng sẽ đổi thành toàn thể quân địch, CD kỹ năng 20s

SP Triệu Vân:

[Hell or High Water – Xung Trận Phù Nguy] Khi khai trận thêm cho bản thân Miễn Câm Lặng, duy trì toàn trận và không thể hủy. Đồng thời gây cho tướng chính và 1 tướng phụ bất kỳ của địch 175% ST Võ Lực. Nếu bản thân là mục tiêu của kỹ năng Câm Lặng hoặc Giải Giáp, thì lần phóng kỹ năng chủ động sau sẽ gây cho mục tiêu trạng thái tương ứng trong 10s. Hồi 10s

Related posts

Bình luận