Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Trận Quan Độ

Nội dung kịch bản mới sẽ xoay quanh trận chiến Quan Độ, một trong những trận chiến lớn nhất giữa 2 thế lực đó là Tào Tháo và Viên Thiệu.

Khu vực khởi tạo

Người chơi sẽ lựa chọn giữa Ký châu đại diện cho Viên Thiệu hoặc Dự châu đại diện cho Tào Tháo làm điểm khởi tạo đầu kịch bản cũng như sẽ đại diện 2 thế lực tham gia trận chiến Quan Độ

 

Thế lực do NPC giữ

Ti châu thuộc Hán, Thanh châu thuộc Công Tôn Toản, và Từ châu thuộc Lữ Bố. Đặc điểm của những châu này là tài nguyên phong phú, phù hợp cho các bang phái của người chơi phát triển

Lưu ý:  Nếu người chơi tiến công các châu khác sẽ tiêu hao điểm Tiếp tế (Supply) hơn khi sử dụng các hành động như Hành quân (March), Công thành (Siege)

 

Kho lương bang

 

Để giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi khi chinh chiến trên các châu khác, các bang phái thế lực của người chơi khi chinh chiến xa cần xây dựng khác kho lương thực tại các cứ điểm phù hợp và phải bảo vệ an toàn cho nó.

1. Kho lương thực lưu trữ lương thực cần được các thành viên của bang vận chuyển bổ sung vì lượng lương thực sẽ tiêu hao dần theo thời gian. Phạm vi ảnh  hưởng của kho là 50 ô.

2. Chủ động từ bỏ kho lương sẽ nhận lại 50% lương thực, nhưng nếu bị địch tấn công phá hủy thành công thì sẽ mất toàn bộ lương thực

3. Khi kho lương vừa bị phá hủy thì toàn bộ quân đoàn phe mình trên đất đặt kho lương đó sẽ nhận ảnh hưởng xấu như giảm điểm Tiếp viện (Supply) xuống 60% và thời gian hồi tiếp viện cũng giảm 60% trong một thời gian nhất định (12h), nếu tiếp tục có kho lương bị hủy thì thời gian ảnh hưởng sẽ thiết lập lại lần nữa. Chủ động bỏ kho lương sẽ không bị ảnh hưởng

4. Để xây kho lương cần chiếm 7 ô liền kề nhau, bang chủ sẽ chọn mục Kho lương liên minh

5. Số lượng kho lương là có giới hạn đo đó bang chủ hãy suy xét cẩn thận trước khi xây dựng kho lương cho phù hợp chiến thuật bang mình

6. Khi chưa có kho lương thì không thể tuyển lính tại các pháo đài

7. Quân đoàn điều điệu vào pháo đài nơi không trong phạm vi của kho lương và kho lương chưa xây dựng hoàn tất thì Tiếp viện tối đa chỉ đạt 60

 

Vận chuyển lương thực

Lương thực được lấy từ kho của Bang, được vận chuyển từ thành đã bị chiếm bởi bang đó đến kho lúa chỉ định. Trong quá trình vận chuyển không thể ngừng nữa chừng chỉ có thể rút lui; 

Khi vận chuyển lương thực nếu bị tấn công và thất bại thì toàn bộ lương thực sẽ mất hết, nếu kịp thời rút lui thì sẽ mất một nữa

 

Thẻ tướng mới

Kịch bản Trận Quan Độ sẽ có 4 tướng mới gồm: SP Chu Du, Vương Nguyên Cơ, SP Nhan Lương, SP Văn Sứu (Xú)

 

SP Chu Du

Kỹ năng chủ tướng: Giảm 20% STR dmg nhận trong 10s cho tất cả các tướng phe mình, nếu mục tiêu đang ở trạng thái có shield thì sẽ giảm 40%

Kỹ năng 1: Xóa hiệu ứng xấu cho tất cả phe mình, đồng thời tạo 1 shield (hấp thu 110% dmg dựa theo chỉ số int) trg 20s. Đầu trận tạo shield cho tất cả các tướng phe mình (hấp thu 110% dmg theo chỉ số int). Hồi 10s

Kỹ năng đổi được: Khi bị tấn công bằng active skill (thành công hay thất bại đều kích hoạt; không kích hoạt nếu đang bị khống chế) gây 75% INT dmg cho ngẫu nhiên 1 tướng địch

 

SP Văn Sửu (Xú)

Kỹ năng chủ tướng: 120% str dmg trong phạm vi, tăng 100 STR trong 10s. Hồi 20s

Kỹ năng 1: Chọn 2 tướng địch ngẫu nhiên gây 145% STR dmg, nếu str mục tiêu thấp hơn sẽ bị trạng thái “bể mật” (kéo dài hiệu ứng của active skill thêm 10s) trong 20s. Nếu mục tiêu có STR cao hơn thì bị trừ 100 STR trong 20s. Hồi 10s

Kỹ năng đổi được: Gây 110% STR dmg cho tất cả tướng địch, nếu mục tiêu đang bị các hiệu ứng silence, exhaust, disarm sẽ hồi 50% lính dựa theo Str dmg tạo ra đc. Hồi 20s

 

SP Nhan Lương

Kỹ năng chủ tướng: 120% STR dmg trong phạm vi đánh và Precision trong 10s, hồi 20s

Kỹ năng 1: Lúc 20s, 40s gây 120% STR dmg cho toàn bộ tướng địch, Nếu STR lớn hơn mục tiêu thì sẽ tăng thêm 40%.

Kỹ năng đổi được: Tướng mang skill và 1 tướng ngẫu nhiên phe mình sẽ tấn công ngẫu nhiên 1 tướng địch gây 165% STR dmg (ưu tiên tướng ko bị khống chế), nếu 2 mục tiêu cùng 1 tướng sẽ gây cho mục tiêu đó exhaust trong 10s. Hồi 20s

 

Vương Nguyên Cơ

Kỹ năng chủ tướng: Buff 1 block ngẫu nhiên cho 1 tướng bên ta. Hồi 20s

Kỹ năng 1: Mỗi 10s tăng 20% Foresight cho tướng có INT cao nhất bên ta. Ngẫu nhiên tướng bên ta tạo được x2 INT dmg (không tính DOT, hoặc dmg combo) có 50% tỉ lệ buff Block cho tướng có lính thấp nhất

Kỹ năng đổi được: Khi tất cả các tướng CUNG gây 20% INT dmg sẽ hồi lính cho tướng mang skill này cùng 1 tướng có số lính ít nhất

 

Trên đây là sơ bộ về kịch bản mới Trận Quan Độ trong Hồng Đồ Chi Hạ

Related posts

Bình luận