[Kịch bản] Thủy yểm thất quân

Kịch bản mới (mùa 7) Thủy yểm thất quân dựa trên sự kiện Quan Vũ tận dụng thời tiết mưa to gây gập lụt nhiều nơi chiến thắng 7 đạo quân của phe đối địch Khu vực khởi tạo   Người chơi sẽ được chọn 1 trong 4 nơi để bắt đầu mùa mới, tuy là 4 nơi nhưng chỉ… Chi tiết