[SS2] Thủ mỏ 8 – Grid 8

Mỏ cấp 8 bao gồm 2 đội thủ, mỗi đội gồm 30000 quân, mỗi mỏ tài nguyên sẽ cung cấp 2800 tài nguyên trong một giờ Dưới đây là các vị trí của các đội thủ mỏ tài nguyên cấp 8 (Grid 8) Xem thêm tướng thủ các mỏ tài nguyên khác: Chi tiết