Hướng dẫn Nghịch Thủy Hàn 

[HD] Tải các bản cập nhật

Khi cập nhật game gặp khó khăn do dung file lớn hoặc do mạng chậm bạn có thể tải bản cập nhật bằng các công cụ hỗ trợ tải như IDM, Thunder,…

Đầu tiên khi Launcher của game đang chạy, cần mở lên xem những file cập nhật nào để tải

Nếu nhấn vào tên bản cập nhật, máy tính sẽ mở ra trình duyệt và tự động tải file đó về máy.

Trong trường hợp khi nhấn vào link mà không thể tự tải file cần thì hãy vào trang tải game: n.163.com/download/

Sau khi tải hết tất cả cái file cập nhật, hãy chép chúng vào thư mục PATCH của thư mục cài game (vd: E:\nth\patch)

Tắt Launcher đang chạy và mở lại để bắt đầu cài đặt cập nhật

Nhớ tắt launcher nếu chọn phương án tải patch riêng như bài này, tránh trường hợp tải trùng và có thể làm tốc độ tải sẽ chậm lại

 

 

Related posts

Bình luận