Palace – P.Chúa Công

Là kiến trúc chính của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ, nâng cấp hoàng cung sẽ nâng giới hạn điểm token tướng mang theo của một đội Cấp tối đa: 10Công dụng: Nâng giới hạn giá trị token của 1 đội Cấp General Value(Giới hạn Token) WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 16 – – – – 2… Chi tiết