Cập nhật Nghịch Thủy Hàn 

Nội dung cập nhật ngày 10/09/2020

I. Sự kiện lớn

Vượt phục luận võ ·AI Đại sư thi đấu biểu diễn chuẩn bị chiến đấu mở ra!
1. Đẳng cấp phân chia tổ:【 Đỉnh phong tổ 】(≥70 Cấp ) và 【 Tân duệ tổ 】(65-69 Cấp ). Hai cái thi đấu khu, chế độ thi đấu giống nhau, tranh tài thời gian cùng ban thưởng có chỗ khác biệt.

 1. Chuẩn bị chiến đấu mở ra: 10/09 – 0h 24/09 , Người chơi đẳng cấp ≥65 có thể thông qua hoàn thành chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ, mỗi ngày vượt phục luận võ bài thi, hoạt động tuần thu hoạch được 【 Phong hỏa lệnh 】, sau đó nộp cho NPC để tăng lên Server phong hỏa giá trị. Mỗi lần nộp 【 Phong hỏa lệnh 】 Có xác suất thu hoạch được 10 Vạn giao tử, 99 Cái 【 Tu khí phi tiên hoàn 】, cũng có xác suất thu hoạch được thưởng lớn 【 Bách luyện thần binh rương 】!
 2. Quy tắc báo danh: Năm nay tranh tài để cho AI Khống chế nhân vật tiến hành đối chiến, bởi vậy bản phục luận võ quán quân không còn có trực tiếp tư cách dự thi, tất cả đội dự thi ngũ đều đưa thông qua bỏ phiếu.
  3.1 Tổ đội báo danh: 0h 18/09 – 18h 20/09 , người chơi cấp ≥65 tạo thành 6 Người chiến đội có thể tham dự báo danh tranh cử ( Mỗi tên đồng môn chỉ có thể đại biểu một chi đội ngũ tham gia tranh cử, lại cần trong đội 6 Người nghề nghiệp không giống nhau ), 18h 20/09 đem dựa theo số phiếu quyết ra đội dự thi ngũ.
  3.2 Chỉ định dự bị: 18h 20/09 – 18h 22/09, thu hoạch được tư cách dự thi chiến đội có thể chỉ định dự bị đội viên.
 3. Thi đấu trình an bài: 14h 26/09 Tân duệ tổ tranh tài, 14h 27/09 Đỉnh phong tổ tranh tài. Dự thi chiến đội đem tiến hành 9 Vòng BO3 Tuyến bên trên tranh tài.
 4. Thi đấu sự tình ban thưởng:
  5.1 Đỉnh phong tổ / Tân duệ tổ tư cách thi đấu tức có thể đạt được Ảnh chân dung khung 【 Thiên hạ đệ nhất · Chiêu võ 】(90 Trời ), AI Đại sư thi đấu biểu diễn tham dự xưng hào ( Không thuộc tính, vĩnh cửu ), 【 Vượt phục luận võ · Trèo núi thưởng / Tân duệ thưởng 】3( Nhất định thu hoạch được 3/2 Kiện khóa lại tử trang, có tương đối cao xác suất ngoài định mức thu hoạch được 1 Cái 【 Bách luyện thần binh rương 】), 【 Anh hùng · Kim yên khiến 】5/2, thời trang 【 Thụy hạc chín diệu 】(30 ngày ).
  5.2 Tại đỉnh phong tổ / Tân duệ tổ tư cách thi đấu mỗi thắng một trận, có thể ngoài định mức thu hoạch được 【 Vượt phục luận võ · Trèo núi thưởng / Tân duệ thưởng 】, 【 Anh hùng · Kim yên khiến 】( Đỉnh phong tổ nhất định được, tân duệ tổ xác suất đến ), lấy được ưu dị thứ tự còn có thể thu được càng nhiều ban thưởng.
 5. Cụ thể thi đấu trình, thi đấu sự tình quy tắc cùng ban thưởng tường gặp thi đấu sự tình Website Games: http://n.163.com/2020/aibiwu/

II. Cơ sở công năng

 1. Năm nay vượt phục luận võ ·AI Đại sư thi đấu biểu diễn kèm thêm rất nhiều toàn dân phúc lợi: Toàn bộ server hồng bao mưa, ước chiến ban thưởng gấp bội, tử trang tỉ lệ rơi đồ tăng lên!
  1.1 Ngày tranh tài nhật toàn bộ server hồng bao mưa: 20h 26/09, 20h 27/09 Sắp mở thả hai trận toàn bộ server hồng bao mưa hoạt động.
  1.2 Ước chiến ban thưởng gấp bội: 20/09 – 03/10, 【 Luận chiến giang hồ · Võ si ước chiến 】 Giao tử ban thưởng đề thăng làm 20 Vạn.
  1.3 Tử trang tỉ lệ rơi đồ tăng lên: 28/09 – 12/10 toàn bộ server tử trang tỉ lệ rơi đồ tăng lên 15%.
  1.4 Ngày 10/09 đến 30/09, dạo chơi thương nhân sẽ mang theo tu khí phi tiên hoàn, kỹ năng giao tử túi tạm nghỉ ở Biện kinh (Đường đúc) chỗ mở ra hạn lúc phúc lợi; Đồng thời bang hội vật tư và máy móc đổi mới tăng lên 50%, bên trên điều thương thành tình nghĩa khiến, mê trời cửa hàng tu khí phi tiên hoàn hộp quà chờ hạn mua số lượng.
 2. Ngày nhà giáo ban thưởng:
  2.1 Ngày 10/09 tại 【 Tống lễ 】 Chỗ nhận lấy ngày lễ lễ vật.
  2.2 Vì phát dương tôn sư trọng đạo ưu lương truyền thống, trừ thông lệ ngày lễ, 10/09 sau bảo trì, còn có thể tại 【 Tống lễ 】 Chỗ nhận lấy một phần 【 Tinh mỹ giấy viết thư hộp 】, mở ra có thể điền lời khen tặng đưa cho sư phụ của mình ( Thụ nghiệp chi sư lá buồn bã thiền, mình lưu phái thầy huấn luyện hoặc trong giang hồ kết bạn người chơi sư phụ ). Tặng tin sau sư đồ đồng đều có thể đạt được ban thưởng.
  a) Lần đầu tặng tin hoặc thu tin có thể đạt được 【 Một bó hoa hồng hoa 】1, 【 Khắc dấu đao 】1, 【50000 Giao tử túi 】1.
  b) Sau đó lần nữa tặng tin hoặc thu tin đem thu hoạch được 【 Hoa hồng 】
  1.
 3. Mở nhất kiện dòng 6 cho trang bị trừ vũ khí mở ra cho toàn bộ các máy chủ, trong 2 tuần đầu mở ra tăng giá trị may mắn khi dùng 【 Thừa Thiên ngọc hốt 】 Hoặc 【 Nạp địa ngọc hốt 】
 4. Hoàng tống:
  4.1【 Hoa hồng trời nghê hộp quà 】, có cơ hội mở ra một cái kiểu tóc nhuộm màu thuốc 【 Trời nghê ngàn tia nhiễm 】( Không khóa lại ), còn có cơ hội mở ra thưởng lớn 【 Trời nghê ngự nhiễm hộp 】, ở trong chứa 25 Cái 【 Trời nghê ngàn tia nhiễm 】( Không khóa lại ).
  4.2【 Hoa hồng phong tuyết hộp quà 】, có cơ hội mở ra Không khóa lại Trân quý tóc vàng 【 Kiểu tóc · Phong tuyết lâu 】.【 Tím cấm chi đỉnh 】 Server lấy 7 Gãy bán ( Quán quân phục phúc lợi ).
  4.3【 Bỉ dực · Gió dao động tia · Hâm mộ 】, 【 Cùng bay · Gió dao động tia · Hâm mộ 】
  4.4【 Mặc Vận 】 Hệ liệt khinh công.
 5. Nghịch Thủy Hàn phúc lợi thăng cấp:
  5.1 Điện thoại khóa lại ban thưởng thăng cấp:
  a) Tại 【 Phúc lợi – Điện thoại khóa lại 】 Giao diện khóa lại cũng nghiệm chứng số điện thoại di động, tức có thể đạt được 【10 Vạn giao tử túi 】, 【 Bách luyện khiến 】3 Cùng lưng sức 【 Tháng · Nhớ 】(7 ngày ) Thủ trói ban thưởng , sau khóa lại qua đồng môn cũng có thể nhận lấy.
  b) Đến tiếp sau mỗi tháng nghiệm chứng số điện thoại di động lúc còn đem thu hoạch được 【 Mê trời mật hàm 】
  1.

5.2 App Tướng Quân Lệnh phúc lợi toàn diện thăng cấp:
a) Tại lưới dễ đại thần APP Bên trong khóa lại đi ngược dòng lạnh nhân vật trò chơi, liền có thể tại 【 Phúc lợi – Đại thần tướng quân lệnh 】 Bên trong nhận lấy 【10 Vạn giao tử túi 】, 【1 Cấp tiểu Ngọc hộp đá 】, 【 Ngũ quang eo túi 】 Cùng 【 Mê trời mật hàm 】 Thủ trói ban thưởng , sau khóa lại qua đồng môn cũng có thể nhận lấy.
b) Liên tục báo danh trên app đại thần còn có thể đạt được 【 Bách luyện khiến 】, 【 Ngọc thạch hộp 】, tính gộp lại ghi tên càng có Độc hưởng trang sức 【 Mây khói bình phong mặt · Đại thần 】(30 ngày ).

III. Chiến đấu tương quan

 1. Huyền cơ:
  1.1 Sửa một ít tình huống đặc biệt hạ phóng thích 【 Phục long tiễn 】 Sau phóng thích 【 Tá Đông Phong 】 Có thể lập tức lại phóng thích một lần 【 Phục long tiễn 】 Vấn đề.
  1.2 Đề cao có thể trên không trung phóng thích 【 Tá Đông Phong 】 Phán định độ cao.
  1.3 Sửa tại kích hoạt 【 Không chấn vũ 】 Thiên phú sau trên không trung liên tục phóng thích 【 Ưng lược 】 Cùng 【 Tật vũ 】 Sau khi hạ xuống hai lần trước 【 Tật vũ 】 Không cách nào chính xác thu hoạch được 【 Ưng lược 】 Cường hóa hiệu quả vấn đề.
 2. Thiết y: Sửa kích hoạt thiên phú 【 Xông trận trảm tướng 】 Sau , 【 Phá quân 】 Đụng vào trên người có treo 【 Gió dao động tranh 】 Trạng thái đơn vị lúc, kỹ năng hiệu quả khả năng mất đi hiệu lực vấn đề.
 3. Huyết hà: Phóng thích chưa lên cấp 【 Giao long trấn hải 】 Lúc cũng có thể đạt được 40% Giảm tổn thương hiệu quả ( Tiến giai hiệu quả về sau quả không thay đổi, vẫn là 50% Giảm tổn thương hiệu quả ).
 4. Trong ngoài công giảm tổn thương biểu hiện ưu hóa: Nhân vật thuộc tính giới diện bên trong mới tăng trang bị, đúc hồn bên trên tích lũy trong ngoài công giảm tổn thương tỉ lệ phần trăm trị số biểu hiện.

IV. Cách chơi hệ thống

 1. Bang hội:
  1.1 Bang hội tuyên chiến: Ưu hóa chiến bại bang hội bang hội tài chính trừng phạt quy tắc, điều chỉnh làm căn cứ bị tuyên chiến bang hội đẳng cấp tính toán, tường hỏi ý kiến tiểu Ấm -【 Bang hội tuyên chiến 】.
  1.2 Bang hội thi đấu vòng tròn: Bang hội giới diện thi đấu vòng tròn bài danh biểu hiện ưu hóa, đem có thể biểu hiện bang hội tại quần hùng tranh giành thi đấu sự tình bên trong bài danh thành tích.
  1.3 Bang hội cạnh tranh: Đếm ngược rút ngắn đến 60 Phút đồng hồ, vật phẩm tại cạnh tranh liệt biểu bên trong vị trí không còn bởi vì ra giá biến hóa mà thay đổi.
  1.4 Long tranh hổ đấu theo bang hội cứ điểm chiến trong lúc đó, cứ điểm chỗ tràng cảnh chiến đấu thẻ ngừng lại vấn đề ưu hóa thăng cấp, tạm thời tại 【 Tử cấm chi điên 】, 【 Thiêu đăng khán kiếm 】, 【 Kinh hồng chiếu ảnh 】 Ba cái Server khảo thí.
 2. Trang viên:
  2.1 Ưu hóa trang viên bộ phận tốc độ download.
  2.2 【 Tuyết anh tài nguyên hộp quà 】 Mở ra tài nguyên rương ủng hộ đại lượng sử dụng.
  2.3 Tại hảo hữu trang viên liệt biểu bên trong có thể mau lẹ nói chuyện riêng.
 3. Chiến trường:
  3.1 Vượt phục tổ điều chỉnh: 【 Vâ chu tái mộng 】≤69 Cấp bậc nhập vào kinh điển tân duệ vượt phục tổ.【 Trường nhạc thanh bình 】 Cùng 【 Cửu thiên lãm nguyệt 】70-89 Cấp bậc nhập vào cùng một cái vũ dũng vượt phục tổ.
  3.2 Ngọa long lĩnh chi chiến: 20h – 24h mở ra Phục Hy AI Xứng đôi, ưu hóa xứng đôi tính công bình.
  3.3 Thí kiếm: Tiến vào loạn đấu hình thức sau lại ở thanh kỹ năng phía trên biểu hiện loạn đấu hình thức năng lực biến hóa hiệu quả nói rõ.
 4. Thiên giang chi chiến: Tân phục tại mở phục 1 Tháng bên trong mở ra vượt phục trời sông chi chiến sẽ chỉ xứng đôi đến cùng thời kỳ mở ra Server ( Nếu chỉ có 1 Cái Server thì làm Server nội chiến ), một tháng sau sẽ cùng mở phục thời gian tương cận những server khác tiến hành xứng đôi.
 5. Tố vấn lưu phái thủ tịch tranh đoạt chiến ưu hóa:
  5.1 Đấu vòng loại cùng điểm tích lũy thi đấu bên trong giảm hiệu quả trị liệu quả tăng lên 10%
  5.2 Điểm tích lũy thi đấu bên trong tố vấn sẽ thống nhất đổi thành thiên vấn trạng thái lại không cách nào đổi thành Tố Tâm trạng thái.
  5.3 Điểm tích lũy thi đấu bên trong gia nhập không đứng đắn thi đua hành vi kiểm trắc, Như điểm tích lũy thi đấu cuối cùng kết toán trị liệu lượng / Chuyển vận lượng so giá trị vượt qua 20, thì sẽ bị phán định là không đứng đắn thi đua hành vi , không cách nào tham gia lần sau lưu phái thủ tịch tranh đoạt chiến.
 6. Luận chiến giang hồ võ si hình thức: Tập kích nguyên do mỗi cục chỉ có thể sử dụng 1 Lần, có hiệu lực 30 Giây điều chỉnh làm mỗi cục nhiều nhất sử dụng 3 Lần, mỗi lần có hiệu lực 15 Giây, làm lạnh 30 Giây.
 7. Áp tiêu cách chơi tương quan:
  7.1 Vượt phục áp tiêu:
  a) Tại nhận lấy tiêu xa cùng thay đổi tiêu xa NPC Chỗ mới tăng mau lẹ tại bản phục chơi cửa hàng mua sắm 【 Trèo lên mây khiến 】 Tuyển hạng ( Cần thêm giao 10% Tiền đi lại ).
  b) Nửa đường tại 【 Cao mãnh địch 】 Chỗ để tiêu xa một lần nữa lên đường lúc, gia tăng hai lần xác nhận, phòng ngừa lầm thao tác.
  7.2 Bản phục hai người áp tiêu: Hủy bỏ tu luyện cánh cửa yêu cầu. Đã mua sắm 【 Dẫn dắt dây thừng 】 Có thể trực tiếp phải khóa sử dụng, thu hoạch được 25 Điểm cấn ngọn núi danh vọng.
 8. Giang hồ mưa gió sự tình – Gió tận Dương Châu: Sửa thủ lĩnh 【 Phượng hoàn sào 】 Mị hoặc kỹ năng tại một ít tình huống đặc biệt hạ sẽ dẫn đến nhân vật chữ đỏ vấn đề.
 9. Hào hiệp chiến cờ:
  9.1 Hiện tại tổ hai người đội cũng có thể tiến hành thi đấu hình thức xứng đôi.
  9.2 Ưu hóa 【 Hiệp can nghĩa đảm 】 Ràng buộc thăng cấp ăn khớp, mỗi lần thăng cấp 【 Đường đúc 】 Hoặc là 【 Triệu hai chó 】 Lúc nhiều nhất chỉ sẽ tăng lên một cái cấp bậc.
 10. Công bằng luận võ: Vào sân sau sẽ tự động nhận lấy ngày đó ma luyện nhiệm vụ.

V. Vẻ ngoài cùng bóp mặt

 1. Mới lên giá thời trang 【 Yến ca nam liệng 】, 【 Yến ca mộ ban đêm 】 Cùng nguyên bộ kiểu tóc, mua sắm thời trang có thể Giải tỏa biểu lộ động tác 【 Yến Quy Lai 】, có thể tiến về cho hoa các hoặc cấn ngọn núi kỳ trân mặc thử cùng mua sắm.
 2. Mới lên giá yên ngựa 【 Yến ca hành 】, có thể tiến về cho hoa các hoặc cấn ngọn núi kỳ trân mặc thử cùng mua sắm.
 3. Mới lên giá đồ trang sức 【 Gãy quế 】, có thể tiến về cho hoa các hoặc cấn ngọn núi kỳ trân mặc thử cùng mua sắm.
 4. Màu tóc cùng hưởng ưu hóa: Cùng hưởng tuyệt phẩm hoặc là trời nghê nhuộm màu kiểu tóc, chỉ cần trong đó tùy ý một cái giải tỏa đối ứng hệ liệt nhuộm màu, cùng cùng hưởng nhuộm màu kiểu tóc cũng có thể lựa chọn đối ứng màu tóc; Như chưa tự động giải tỏa, có thể lần nữa điểm kích giải tỏa cái nút thu hoạch cùng hưởng màu tóc. Thao tác này không tiêu hao nhuộm màu thuốc đạo cụ hoà giải khóa số lần.
 5. Sói hệ tường thụy tọa kỵ 【 Lăng Thương Minh 】, 【 Sương tuyết minh 】 Mở ra dắt tường thụy công năng.

VI. Ưu hóa cùng điều chỉnh

 1. Mở ra hiệp ảnh ghi chép Server nhân vật chuyển phục hoặc là hợp phục đến trước đó Server, hiệp ảnh ghi chép ban thưởng có thể bình thường nhận lấy.
 2. Chuyển lưu phái ngoài định mức chuyển hóa trang bị nói rõ giới diện bổ sung nào trang bị không cách nào trực tiếp chuyển đổi nói rõ.
 3. Đem 【 Đại Tống tự tại hộp 】 Cùng mê trời cửa hàng hối đoái ngọc thạch hộp xếp hạn mức cao nhất gia tăng đến 999.
 4. Ưu hóa huyền cơ lưu phái tràng cảnh hoàn cảnh âm thanh.
 5. Chữa trị 【 Chuyển phục ưu hưởng khiến 】 Sử dụng sau, tại số rất ít tình huống dưới lặp đi lặp lại đổi bang phái, xem nhẹ nhập giúp thời gian y nguyên có hiệu lực vấn đề.
 6. Chỉ cần tham dự 【 Quần hùng tranh giành 】 Trận đấu mùa giải chế vượt phục thi đấu vòng tròn, tức có thể đạt được nói anh hùng thẻ 【 Tứ hải bát hoang độc bộ 】 Cùng 【 Giang hồ ngàn dặm xưng hùng 】.

VII. Đại Tống chiếu vẽ tuần đổi mới thông cáo

 1. Ưu hóa giọng nói biểu lộ di chuyển công năng: Lựa chọn giọng nói văn bản tài liệu sau có thể trực tiếp sinh thành biểu lộ, không cần lại thua nhập lời kịch văn bản.

Related posts

Bình luận