Tri bỉ tri kỷ

Tên kỹ năng: Tri bỉ tri kỷ Chọn ngẫu nhiên 2 tướng địch làm giảm 10% dmg khi tấn công, sau đó mỗi lần tấn công (không tính dmg theo thời gian, combo dmg, command dmg, passive dmg) có 80% xác suất giảm thêm 5.0% trong suốt trận đấu (tối đa 6 lần, có thể bị xóa bỏ) Cấp S… Chi tiết

Bát loạn tế thời

Tên kỹ năng: Bát loạn tế thời Xóa hiệu ứng tốt của 2 tướng địch ngẫu nhiên đồng thời gây 80% INT dmg, hồi 10s Cấp S Loại Active Hiệu quả INT troop, Buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ SS5 (mùa 5) Các loại võ kỹ của SS5 khác Chi tiết

Minh cổ sách sư

Tên kỹ năng: Minh cổ sách sư Ngẫu nhiên xóa bỏ hiệu ứng xấu cho 2 tướng phe mình, nếu mục tiêu có chỉ số INT > STR thì có 80% xác suất miễn nhiểm nhóm khống chế trong 10s. Hồi 10s Cấp S Loại Active Hiệu quả Buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho… Chi tiết

Quan môn tróc khấu

Tên kỹ năng: Quan môn tróc khấu Gây 130% INT dmg cho 1 tướng địch gần nhất, đồng thời Disarm (không thể tấn công thường) trong 10s, hồi 10s Cấp A Loại Active Hiệu quả INT crowd, Control Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + + Sử dụng được cho Xuất hiện từ SS5 (mùa 5) Các loại võ kỹ… Chi tiết