Posterior – Hậu phát chế nhân

Tên kỹ năng: Hậu phát chế nhân 30s đầu tiên, đề cao ngẫu nhiên 2 tướng phe mình 30% dmg của active skill, mỗi 10s tiếp theo tăng thêm 10% dmg, tối đa chồng 4 lần Cấp S Loại Binh pháp Hiệu quả buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ S2 (mùa… Chi tiết

Plan First – Mưu định nhi động

Tên kỹ năng: Mưu định nhi động Hai tướng phe mình Active skill bị tăng thời gian hồi skill thêm 10s, bù lại active skill và master skill tăng 40% dmg, nếu trong thời tiết sương mù thương tổn tăng thêm 20% Loại Binh pháp Hiệu quả buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất… Chi tiết

Suspension – Xa huyền trận

Tên kỹ năng: Xa huyền trận Trận pháp tiến cấp của Phong Thỉ Trận (Arrow), ngoài hiệu quả của Phong Thỉ Trận, nếu đối phương không có võ tướng cùng hệ Kỵ binh ở hàng trước mà mình lại có nguyên hàng, thì sẽ tăng 25.0% sát thương liên kích; nếu hàng sau của đối thủ cũng không có luôn… Chi tiết

Crescent – Yển nguyệt trận

Tên kỹ năng: Yển nguyệt trận Trận pháp tiến cấp của Phương Nguyên Trận (Square), ngoài hiệu quả của Phương Nguyên Trận thì trong 60s đầu, 1 võ tướng hệ Cung ở hàng trước phe mình sẽ được chọn ngẫu nhiên để tăng 50 điểm phòng ngự, 35.0% né (khi kích hoạt sẽ vô hiệu sát thương phải chịu), đồng… Chi tiết

Night Raid – Minh cổ dạ tập

Tên kỹ năng: Minh cổ dạ tập Ngẫu nhiên đối với 2 tướng địch tạo thành 145.0% STR dmg, nếu mục tiêu đang bị windstruck, thì sát thương tăng thêm 30% dmg, kỹ năng hồi 20s Loại Active (chủ động) Hiệu quả vật lý quần thể Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + + + Sử dụng được cho Xuất… Chi tiết

Wither – Tảo huyệt cầm cừ

Tên kỹ năng: Tảo huyệt cầm cừ 40% cơ hội làm cho chủ tướng của địch bị kiệt sức (không thể gây dmg) trong 10s, kỹ năng hồi 20s Loại Active (chủ động) Hiệu quả control (khống chế) Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + + + + Sử dụng được cho Xuất hiện từ S2 (mùa 2) Các loại… Chi tiết

Quick Slash – Ôn tửu trảm tương

Tên kỹ năng: Ôn tửu trảm lương Đề cao tự thân 30% sát thương cùng phá giáp (bỏ qua DEF và giảm DEF của mục tiêu), hiệu quả giảm 1/3 mỗi 10s cho đến khi về 0Nếu trước khi về hiệu quả về 0 mà tướng phe ta đánh chết được 1 tướng bên địch thì hiệu quả sẽ được… Chi tiết

Substitute & Inspire – Đại cương chấn lữ

Tên kỹ năng: Đại cương chấn lữ Gây 50% STR dmg cho 1 tướng phe ta có chỉ số DEF cao nhất, và hồi lính 90% theo chỉ số INT, kỹ năng CD 10s Loại Active (chủ động) Hiệu quả vật lý đơn thể, trị liệu Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + + Sử dụng được cho Xuất hiện… Chi tiết

March and Raid – Thiên lý bôn tập

Tên kỹ năng: Thiên lý bôn tập Sau khi bị nhận sát thương từ active skill, combo skill, sẽ tăng 40% dmg cho Active skill kế tiếp trong 20s cho 2 tướng cung phe mình Loại Combo (liên kích) Hiệu quả vật lý đơn thể Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ S2… Chi tiết

Enemy Gift – Thảo thuyền tá tiễn

Tên kỹ năng Thảo thuyền tá tiễn Sau khi bị nhận sát thương từ active skill, combo skill, sẽ tăng 40% dmg cho Active skill kế tiếp trong 20s cho 2 tướng cung phe mình Cấp S Loại Command (chỉ huy) Hiệu quả Buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng được cho Xuất hiện từ S2 (mùa… Chi tiết